تخلیه دانشگاهها از فرزندان زحمتکشان با پولی وطبقاتی کردن آموزش-قسمت پایانی

0
499
زحمتکشان
تخلیه دانشگاهها از فرزندان زحمتکشان با پولی وطبقاتی کردن آموزش-قسمت پایانی

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۵/۲۴-تخلیه دانشگاهها از فرزندان زحمتکشان با پولی وطبقاتی کردن آموزش-قسمت پایانی

عنوان پر طمطراق خودگردان! دست باز دادن به اخاذی رسمی از دانشجویان

هزینه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه‌های دولتی یا شعبه‌های خودگردان آنها هم سرسام آور است

برای مثال دریافت مدرک کارشناسی ارشد (دو سال تحصیل) در رشته ریاضی از دانشگاه بهشتی حداقل بیست و سه میلیون تومان هزینه در بردارد. تازه این رقم شامل هزینه‌های رفاهی مانند خوابگاه نمی‌شود.

از نظر کارشناسان، حرص چپاولگری برای کارگزاران دانشگاه‌هایی که همیشه منتظر بودجه‌های دولتی بودند و همچنین ظرفیت محدود دانشگاه‌های دولتی تمام امکانات آنها را به سمت درآمدزایی یا به عبارت بهتر چپاول‌محوری سوق خواهد داد و بتدریج باعث حذف امکان ادامه تحصیل رایگان برای جوانان با استعداد خواهد شد.

حالا خودتان قضاوت کنید و صورت مساله را به  ترازوی عدالت بکشید که آیا جوانان ایرانی حق داشتن یک آینده درخشان را با امکان آموزش رایگان ندارند؟

و آیا حق مسلم دانشجوی ایرانی نیست که مانند همه کشورهای مترقی جهان در بستری آرام و بدون دغدغه تحصیل کند و پشتوانه ای برای  رشد و توسعه کشور و آینده ای روشن برای خودش باشد؟

نتیجه گیری:

اینها همه درنتیجه سیاستهای  چپاولگرانه و ضد ملی حکامی است که طی چهل سال حاکمیت ستم و غارت؛ مردم ایران را از حقوق مسلم خودشان محروم کرده اند.

کشوری که در ۶۷سال قبل دانشگاهش را رایگان اعلام کرده؛  اکنون در قرن بیست و یکم دانشجویانش به دلیل عدم توانایی مالی باید ترک تحصیل کنند.

دراینجا؛  نابودی حرث و نسل مردم ایران به روشنی  پیداست که با نسل جوان و سرمایه های آینده اش این چنین می کنند.

آیا اینها همه زمینه های ناهنجاری های اجتماعی را دوچندان نمی کند؟

آیا فرار مغزها را بیشتر نمی کند؟

آیا راه حل تنها وتنها تغییر ساختار های کهنه و عقب مانده ای نیست که برآموزش عالی ایران حاکم شده است؟

خوشبختانه نسل جوان و پرشور دانشجو که تبعیض و بی عدالتی را بر نمی‌تابد، سال گذشته یکی از مهمترین شعارهای اعتراضی‌اش این بود که : «دانشگاه پولی نمی‌خوایم نمی‌خوایم». «دانشگاه پولکی- حراست زورکی»

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید