تخریب و ویرانگریهای سپاه پاسداران درمحیط زیست ایران ماورای فاجعه-قسمت پایانی

0
776
سپاه پاسداران
تخریب و ویرانگریهای سپاه پاسداران درمحیط زیست ایران ماورای فاجعه-قسمت پایانی

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۱/۲۲-تخریب و ویرانگریهای سپاه پاسداران در محیط زیست ایران  ماورای فاجعه-قسمت پایانی

محمد علی مصطفوی، مدیرکل دفتر حفاظت و بهره برداری منابع آب می گوید:

«تاکنون ۳۰۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور حفر شده که ۱۵۰هزار حلقه از آنها عمیق است.

بیشترین چاههای غیر مجاز در استانهای آذربایجان غربی، شرقی و استان گلستان حفر شده است»

چاره بحران آب چیست؟

 کارگزاران نظام   ؛ به طور مداوم از چاره جویی برای بحران آب حرف می زنند،

اما هرگز نتوانسته اند و نمی توانند یک برنامه مدون و علمی را که متکی بر واقعیت اقلیمی ایران باشد ارائه دهند.

بدون کوتاه کردن دست سپاه پاسداران از سدسازی ؛ بحران آب نه تنها راه حلی ندارد، بلکه خطرناکتر می شود.

 محسن رنانی، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان، ضمن پیش بینی

«جنگ آب» در ۵سال آینده به کارگزاران حکومت هشدار داد که با «آتش آب» بازی نکنند.

وی گفت: «باید پذیرفت که بحران آب در ایران از جنگ یمن خیلی مهمتر است» (۱۵ اسفند۱۳۹۴).

علت پیدایش و گسترش ریزگردها

 در مورد علت پیدایش و گسترش ریزگردها،

معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، روز یکشنبه ۱۳تیر۱۳۹۵ در مجلس گفت:

«بیابانی شدن زمینهای کشاورزی،

خشک شدن تالابهایی چون تالاب گاوخونی،

نابودشدن علف زارها،

علت اصلی وجود ریزگردهاست».

علت بیابانی شدن زمینها، اما، علاوه بر نابودی منابع آب، زمینخواری بی دنده و ترمز مهره ها ی سپاه پاسداران و نهادهای غارتگر  است که از رانتهای ویژه حکومتی استفاده می کنند و با تبدیل پوششهای جنگلی و گیاهی به ساختمان و پادگان، نقش مهمی در بیابانی شدن کشور و گسترش ریزگردها دارند.

بهره برداریهای بی رویه از جنگلها، که به طور عمده توسط سپاه پاسداران صورت می گیرد،

 فقدان سیاست اصولی برای جلوگیری از آتش سوزی در جنگلها

و نبود بودجه و امکانات تکنیکی و انسانی برای خاموش کردن آتش سوزیها،

 با عث شده است که از حدود ۱۸میلیون هکتار اراضی زیر پوشش انواع جنگلها در ایران، دستکم ۵/۴میلیون هکتار آن به طور کامل از میان برود.

بررسیها و ارزیابیها نشان می دهد که ؛ فجایع زیست محیطی در ایران در جزء و کل بهبود نخواهد یافت،

بلکه به شدت و با سرعت ابعادی غیرقابل جبران، پیدا خواهد کرد.

ما وظیفه خود می دانیم که این حقیقت تلخ را به طور شفاف به آگاهی مردم ایران برسانیم.

شایان ذکر است که سد سازی ها

حفرچاه های عمیق

اساسا درحیطه قدرت سپاه پاسداران و پروژه های غارتگرانه اش می باشد.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید