تحصیل در دانشگاه بدون بهره مندی ازخوابگاه وغذا بانرخ دولتی برای بسیاری ازدانشجویان ممکن نیست

0
648
تحصیل در دانشگاه
تحصیل در دانشگاه بدون بهره مندی ازخوابگاه وغذا بانرخ دولتی برای بسیاری ازدانشجویان ممکن نیست

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۸/۹-تحصیل در دانشگاه بدون بهره مندی از خوابگاه و غذا با نرخ دولتی برای بسیاری از دانشجویان ممکن نیست

تحصیل در دانشگاه بدون بهره مندی از خوابگاه و غذا با نرخ دولتی برای بسیاری از دانشجویان ممکن نیست
دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل در پی اعتراضاتی که نسبت به کاهش سنوات داشتند اما پاسخی نگرفتند جهت شفاف سازی نکات تکمیلی در این زمینه توسط شورای صنفی دانشگاه ارائه شده است:

۱-این مطالبات٬ برخلاف تصورات مدیریت فرهنگی منحصر به سنوات آموزشی نیست؛زیرا که سنوات آموزشی بدون سنوات رفاهی معنایی ندارد.تحصیل در دانشگاه بدون بهره مندی از خوابگاه و غذا با نرخ دولتی برای بسیاری از دانشجویان ممکن نیست و افزایش ظرفیت خوابگاه و ارائه غذا با یارانه های دولتی از مهمترین خواسته هایمان است.

۲-تا به امروز دانشجویان دانشگاه نوشیروانی در صورت افزایش مدت تحصیلشان بیش از ۸ نیم سال٬از غذا با یارانه های دولتی مانند دیگر دانشجوها بهره مند بوده اند.طبق کدام ابلاغیه وزارت علوم دانشگاه اختیاری در این زمینه ندارد؟چطور دانشجویان در سراسر کشور از غذای دولتی تا ۱۰ نیم سال استفاده می کنند؟اگر دانشگاه قصد افزایش این نرخ را دارد٬ قدمی دیگر به سمت فاجعه و فروخته شدن دانشگاه نزدیک خواهیم شد.

۳-و اما در مورد سنوات آموزشی٬که با توجه به ماده ۱۵ تبصره ۲ ٬تصویب آن به عهده به هیئت امناست:
کمی پیش از انتخاب واحد دانشجویان در نیم سال اول ۹۷-۹۸ ٬سنوات رایگان تحصیلی تا ۸ ترم اعلام می گردد و یک روز پس از اعتراض شورای صنفی٬این اعلامیه تا ۹ ترم تغییر پیدا میکند.جای سوال است که آیا جلسه هیئت امنا(که به گفته مدیریت دانشجویی هر دوسال یکبار برگزار میگردد) در این نیم روز برگزار گشته و سنوات رایگان را تا ۹ ترم افزایش داده است؟

عجیب تر از آن ٬پس از پیگیری های شورای صنفی و درخواست های مکرر برای برگزاری جلسه علنی٬به نمایندگان شورا پاسخ داده شد که «حرفمان را به شما گفته ایم و نیازی به برگزاری جلسه علنی نیست.»همانطور که پیشتر در کانال ذکر شد٬گفته های ریاست دانشگاه را دوباره بازگو میکنیم:

«سنوات رایگان تا‌ ۹ نیم سال هنوز به امضای هیئت امنا نرسیده و به احتمال زیاد ۸ ترم باقی خواهد ماند.»

▪️این سخنان ضد و نقیضی که از مسئولین دانشگاه در بازه های مختلف بیان می گردد٬در شأن ریاست و مدیریت فرهنگی یک دانشگاه نیست.

۴-دانشجو نباید چوب بی خردی مسئولین را بخورد.دانشگاه در برابر تمامی دانشجویانی که با وعده های معاونت آموزشی برنامه درسی خود را مطابق سنوات رایگان تا ۱۰ ترم تنظیم کرده اند٬مسئول است و باید پاسخگوی آنها باشد.

مطالبات بیش از ۱۴۰۰ دانشجو در نامه به ریاست مطرح گشته است و خواسته هایشان همچنان پابرجاست.شنبه منتظر پاسخ خواهیم ماند.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید