تحصن معلمان آزاده دردهها شهرکشوردراعتراض به سیاست پولی سازی و غارت و چپاول

0
656
تحصن معلمان آزاده
تحصن معلمان آزاده دردهها شهرکشوردراعتراض به سیاست پولی سازی و تمام وقت شدن

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۸/۲۲-تحصن معلمان آزاده دردهها شهرکشوردراعتراض به سیاست پولی سازی و تمام وقت شدن

تحصن معلمان آزاده دردهها شهرکشوردراعتراض به سیاست پولی سازی و تمام وقت شدن
تحصن سراسری معلمان به دهها شهر و مدرسه گسترش یافت

فرهنگیان و معلمان آزاده ایران زمین درشهرهای اردبیل ؛ مریوان ؛ اهواز؛ تهران؛ کاشان؛ سقز؛ شهرجم؛ شهرکرد؛ شوش؛ استان البرز؛ دیواندره؛ساری؛ ساوه؛ خمینی شهر؛سنندج؛شیراز؛ شهریار؛ تبریز؛بوشهر؛ بابل؛ اصفهان؛بانه؛کرج؛ یزد و ده ها شهر دیگر
اما ویژه گی برجسته این تحصن روح همبستگی و اتحادی است که بین تمامی معلمان و دانش آموزان حاکم است زیرا که از دردی مشترک در فغانند.

علت اعتراض معلمان زندگی زیرخط فقر ؛تبیعض؛ پولی سازی آموزش و غارت و چپاول سران نظام از سرمایه ها

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید