تحصن فارغ التحصیل مهندسی معماری در اعتراض به بیکاری مقابل مجلس

0
621
تحصن فارغ التحصیل مهندسی معماری
تحصن فارغ التحصیل مهندسی معماری در اعتراض به بیکاری مقابل مجلس

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۱/۱۶-تحصن فارغ التحصیل مهندسی معماری در اعتراض به بیکاری مقابل مجلس

تحصن فارغ التحصیل مهندسی معماری در اعتراض به بیکاری مقابل مجلس
در روز یکشنبه ۱۴بهمن ماه ۹۷ آقای علی شیرمرد درحالیکه به لبانش چسب زده بود و پلاکاردی در دست داشت مقابل مجلس به تحصن انفرادی مبادرت کرد.
این فارغ التحصیل مهندسی معماری روی پلاکاردش نوشته بود:
به نام خداوند عدالت و برابری بیکاری
اینجانب علی شیرمرد فارغ التحصیل مهندسی معماری ۲ سال است نمایندگان مجلس و مسئولین قدمی برای من برنداشتند؛ بنده تحصن خودرا تا احراز حق خود یعنی کار مرتبط با رشته تحصیلی خود را در ارگانهای دولتی ادامه می دهم.

گفتنی است که بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاه های ایران از معضلات و چالش های دانشجویان است که هرروز به لشکر بیکاران اجتماعی اضافه می شوند اما همچنان بی پاسخ مانده اند.
غارت و چپاول و تبعیض حاکم برایران حق مسلم فارغ التحصیلان را ربوده است.

وظایف دانشجویان براندازی

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید