تحصن دانشجویان روانشناسی دانشگاه تهران درحمایت ازکارگران ومعلمان

0
687
تحصن دانشجویان روانشناسی دانشگاه تهران
تحصن دانشجویان روانشناسی دانشگاه تهران درحمایت ازکارگران ومعلمان

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۸/۲۷-تحصن دانشجویان روانشناسی دانشگاه تهران درحمایت ازکارگران ومعلمان

تحصن دانشجویان روانشناسی دانشگاه تهران درحمایت ازکارگران ومعلمان
دانشجویان دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران در حمایت از اعتراض معلمان و کارگران دست به تحصن زدند .

دانشجویان درلابی دانشگاه درحالیکه پلاکاردهایی در دست داشتند حمایت و همبستگی شان را اعلام کردند.
دانشجویان روی پلاکاردهایشان نوشته بودند:
دانشجو معلم کارگر اتحاد اتحاد

شایان ذکر است  که نماینده کارگران هفت تپه درروز ۲۷آبان در تظاهرات کارگران اعلام کرد که دانشجویان معلمان ودانش آموزان از ما حمایت کرده اندو از آنان قدردانی کرد اتحاد وهمبستگی اقشارمختلف اجتماعی نسبت به مشکلات و معضلات اجتماعی  که نظام حاکم ایجاد کرده است قابل تقدیر و بسیار چشمگیر است و نشان از عزم مردم ایران برای گرفتن حقوق خودشان از حلقوم غارتگران است

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید