تحصن دانشجویان دانشگاه خیام مشهد به بی قانونی

0
673

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۳/۸-تحصن دانشجویان دانشگاه خیام مشهد به بی قانونی

تحصن دانشجویان دانشگاه خیام مشهد به بی قانونی

صبح روز دوشنبه هفتم خرداد ماه؛ جمعی از دانشجویان دانشگاه خیام در مشهد؛ در اعتراض به بی قانونی در این دانشگاه؛ در مقابل دفتر رییس دانشگاه دست به تحصن زدند.

یکی ازدانشجویان گفت : ما نزدیک به دوساعت است که درمقابل دفتر رییس دانشگاه نشسته ایم و خواهان صحبت با رییس دانشگاه هستیم .

حراست دانشگاه مانع ازورود دبیر انجمن به اتاق رییس دانشگاه است .

رییس این دانشگاه پس از گذشت دو ساعت از تحصن دانشجویان؛ بدون هیچ پاسخی به آنان از دفتر خود خارج شده و برای اینکه مجبور به پاسخگویی به دانشجویان نشود؛ از محل فرار کرد.

دانشجویان دانشگاه خیام مشهد درحالی که پلاکاردهایی دردست داشتند که روی آن نوشته شده بود

متحد شوید به دنبال رییس دانشگاه بودندو اور ا تا مقابل آسانسور تعقیب کردند.

اما رییس دانشگاه فرارکرد

دانشجویان دانشگاه خیام می گفتند متاسفیم برای خ ودمان که رییس دانشگاه داره در میره

۵سال عمر ما دراین دانشگاه هدر شد.

واقعا تاسف بار است

این قدر احترام وارزش قائل شد برای دانشجویانش

این است برخورد رییس دانشگاه با دانشجویانش

دانشجویان نوشته ها و مطالباتشان را روی درب و پنجره ها نصب کرده بودند

«نه به بی قانونی»

«نگذارید نهادهای شبه نظامی درتصمیم گیریهای دخالت کنند »

دانشجویان فریاد می زدند که چرا بانماینده دانشجویان صبحت نمی کنید.

شایان ذکر است که بی قانونی وبیعدالتی در دانشگاه های ایران بیداد میکند .

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید