تحصن خانواده بازداشت شدگان قیام- تهران اوین

0
596

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۰/۱۴-تحصن خانواده بازداشت شدگان قیام- تهران اوین
گزارش خبرنگار دانشجو آنلاین ازمقابل زندان اوین -تحصن خانواده های بازداشت شدگان قیام
گزارش خبرنگار دانشجو آنلاین ازمقابل زندان اوین -تحصن خانواده های بازداشت شدگان قیام
درروز پنجشنبه ۱۴ دیماه ۹۶ تعدادی ازخانواده های دستگیر شد گان قیام های یک هفته اخیر درمقابل ؛زندان اوین دست به تجمع زده اند .
این تجمع بیشتر درترکیب خانوادگی است و خانواده ها درمقابل اوین خواستار آزادی فرزندانشان هستند .
درپی تظاهرات سراسری نیروهای سرکوبگرو لباس شخصیهای حاکمیت ستمگر ؛مبادرت به بازداشت تعداد زیادی از قیام کنندگان کردند ؛ اما خانواده ها ومردم معترض به وضع حاکم ؛ دراین هوای سرد حاضر شده و ایستادگی میکنند . و اعلام کرده اند که تابه خواسته های خود که آزادی فرزندانشان است صحنه راترک نخواهند کرد .
تحصن خانواده بازداشت شدگان قیام- تهران اوین
تحصن خانواده بازداشت شدگان قیام- تهران اوین
شایان ذکر است که تاکنون فقط تعداد ۲۰ دانشجو از دانشگاه های مختلف توسط وزارت اطلاعات دستگیر شده و به نقطه نامعلومی برده شده اند و بااینکه شوراهای صنفی دانشگاههای کشور هم خواستار آزادی آنان شده اند و ازوزیر علوم نیز خواسته اند اما تابحال اقدامی انجام نشده و دانشجویان درحالت بلاتکلیفی دربندند و خانواده هایشان نیز در نگرانی و اضطراب به سرمیبرند.
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

 

نظر بدهید