تجمع پرشور دانشجویان و مردم درمقابل دانشگاە تهران

0
706

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۱۰/۱۰- تجمع پرشور دانشجویان و مردم درمقابل دانشگاە تهران

تجمع پرشور دانشجویان و مردم درمقابل دانشگاە تهران
روز دوشنبه ۱۰ دی۹۷ طبق فراخوان قبلی تجمع دانشجویان در مقابل دانشگاه تهران در اعتراض به کشته شدن ده دانشجو در سقوط اتوبوس در دانشگاه علوم و تحقیقات، در حال شکل گیری است.
ماموران رژیم قصد ممانعت و دستگیری تجمع کنندگان را دارند که با اعتراض دانشجویان و مردم حاضر در صحنه مواجه می شوند.
دانشجویان می گویند :
روز موعود نزدیک است مردم کمک کنید

تجمع پرشور دانشجویان و مردم درمقابل دانشگاە تهران

مردم و دانشجویان شعار می دهند:

نترسید نترسید ما همه باهم هستیم

 

بترسید بترسید ماهمه باهم هستیم

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید