تجمع و راهپیمایی دانشجویان شیراز دراعتراض به پولی سازی دانشگاهها

0
785
تجمع و راهپیمایی دانشجویان شیراز
تجمع و راهپیمایی دانشجویان شیراز دراعتراض به پولی سازی دانشگاهها

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۷/۲۷- تجمع و راهپیمایی دانشجویان شیراز دراعتراض به پولی سازی دانشگاهها

تجمع و راهپیمایی دانشجویان شیراز دراعتراض به پولی سازی دانشگاهها
روز جمعه ۲۷ مهر / دانشجویان دانشگاه شیراز در اعتراض به پولی سازی آموزش، کاهش سنوات تحصیلی و آزمون معافی زبان دست به اعتراض زده و راهپیمایی کردند.

کاهش سنوات تحصیلی از معضلات جدی دانشجویان می باشد و همواره از مطالبات دانشجویان بوده است و لی تاکنون هیچ پاسخی برای مطالباتشان نگرفته اند .

امضاگیری دانشجویان دانشگاه تفرش دراعتراض به کاهش سنوات تحصیلی
دانشجویان دانشگاه تفرش دریک اعتراض جمعی نسبت به کاهش سنوات بیش از هزار امضا جمع آوری کردند.

دانشجویان دانشگاه صنعتی قوچان امروز در اعتراضی به وضعیت سنوات تحصیلی در مقابل ساختمان ریاست این دانشگاه تجمع کردند.

گفتنی است که غارت و چپاول و در انحصار قراردادن دانشگاه دردست هرم قدرتی که در ایران حاکمیت قرار دارد به کمترین نیاز و خواسته دانشجو عنایت ندارند دانشجویانی که برای داشتن آینده ای بهتر وارد آموزش عالی شده اند اما با اجرایی شدن این قوانین ظالمانه
همواره درحین تحصیل از کمبودهای صنفی در دانشگاه رنج می برند.
تجمع و راهپیمایی دانشجویان شیراز دراعتراض به پولی سازی دانشگاهها
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید