تجمع و اعتراض دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل

0
562

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۹/۱۳-تجمع و اعتراض دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل

تجمع و اعتراض دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل
صبح امروز سه شنبه ۱۳ آذر ماه، دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل در اعتراض ناکارآمدی های موجود در کشور و به مناسبت روز دانشجو، دست به یک تجمع و اعتراض زدند.
در دستنوشته‌هایی که در دست دانشجویان بود، این نوشته ها به چشم میخورد:
دانشگاه زنده است
سرکوب دانشجویان را متوقف کنید
دانشجو می میرد، ذلت نمی پذیرد ؛ معلم زندانی آزاد باید گردد ؛ کارگرزندانی آزاد باید گردد ؛

دانشجویان درحالیکه حلقه زده بودند سرود یار دبستانی را باهم می خواندند.

بیشتربدانیم:

دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل دراعتراض به پاسخ «نه« کارگزاران دانشگاه تحصن کردند دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل دراعتراض به پاسخ «نه« کارگزاران دانشگاه از تاریخ اول آذر دست به تحصن زدند خواسته آنان آموزش رایگان بود…

دانشجویان دانشگاه نوشیروانی گفتنی است که دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل درپی تحصنی که در هفته های گذشته داشتند توانستند به بخشی از خواسته هایشان درزمینه مطالبات صنقی دست یابند دانشجویان اعلام کردند که منتظر رسیدن به خواسته های دیگر شان نیز هستند ودرصورت عدم اجرای آن ازسوی کارگزاران دانشگاه به  اعتراضات وتجمعات و تحصن خود ادامه خواهند داد

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید