تجمع واعتراض دانشجویان خوابگاه جلال دانشگاه تهران نسبت به بی قانونی های اداره خوابگاه ها

0
565

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۲/۶-تجمع واعتراض دانشجویان خوابگاه جلال دانشگاه تهران نسبت به بی قانونی های اداره خوابگاه ها

تجمع واعتراض دانشجویان خوابگاه جلال دانشگاه تهران نسبت به بی قانونی های اداره خوابگاه ها
امروز ۶ اسفندماه ۹۷ دانشجویان متاهل دانشگاه تهران در تجمع اعتراضی داشتند و ازاداره امور خوابگاه ها و امور فرهنگی شاکی بودند.

یکی از دانشجویان گفت:
آیا منزل مسکونی دانشجوی متاهل حریم شخصی او نیست که عمال کوی دانشگاه بدون حکم و در نبود او وارد منزلش شدند و اموالش را به اسم تخلیه به سرقت بردند؟

مدیران دانشگاه تهران یکماهه که اعتراضشان را به مدیریت کوی دانشگاه اعلام کردند
مدیر دانشگاه تهران رییس دانشگاه تهران یکبار هم به اعتراض ۱۲۰ دانشجو پاسخ داده نشده است
آیا نباید برای مشکلات دانشجویان وقت گذاشته شود؟
این حق قانونی ومسلم دانشجویان است که در محل زندگی شان امنیت داشته باشند.

براندازی

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید