تجمع فرهنگیان در شهرهای کشور باشعار دانشجو؛ معلم؛ کارگر اتحاد اتحاد

0
723

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۱/۴-تجمع فرهنگیان در شهرهای کشور باشعار دانشجو؛ معلم؛ کارگر اتحاد اتحاد

تجمع فرهنگیان در شهرهای کشور باشعار دانشجو؛ معلم؛ کارگر اتحاد اتحاد
امروز ۴بهمن ۹۷ فرهنگیان شهرهای اردبیل؛ اصفهان؛ کرج؛ کرمانشاه در اعتراض به وضعیت معیشتی و همچنین پاسخ نگرفتن مطالباتشان درمقابل اداره آموزش و پرورش تجمع داشتند.
دردست تجمع کنندگان پلاکاردهایی قرار داشت که شعارهای زیر درروی آنها نوشته شده بود:

تضعیف فرهنگیان تخریب فرهنگ است


فرهنگی بیدار است از تبعیض بیزار است
درمان رایگان حق مسلم ماست
خواسته بازنشسته ها منزلت و معیشت
فرهنگیان و بازنشستگان کرمانشاه نیز بادادن شعار اتحاد دانشجو معلم و کارگر خواستار پاسخ گویی به مطالباتشان شدند


درپایان نیزاین تجمع قطعنامه ای با ۱۴محور قرائت کردند .


از جمله
آزادی بی قید و شرط تمامی معلمان زندانی و مختومه اعلام کردن همه پرونده های قضایی علیه معلمان.
لغو خصوصی سازی مدارس با بسته های حمایتی.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید