تجمع فرهنگیان دربیش ازده شهرو سردادن شعارمعلم زندانی آزاد باید گردد

0
536

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۱/۲۵-تجمع فرهنگیان در بیش از ده شهرو سردادن شعارمعلم زندانی آزاد باید گردد

فرهنگیان در بیش از ده شهرو سردادن شعارمعلم زندانی آزاد باید گردد
روز پنجشنبه ۲۵ بهمن۹۷ فرهنگیان اردبیل براساس فراخوان ازقبل داده شده در اعتراض به عملی نشدن مطالبات شان مقابل تجمع اعتراضی برگزار کردند.

تجمع اعتراضی فرهنگیان در ۲۵ بهمن ۹۷ در شهر ارومیه انجام گرفت در این تجمع ماموران رژیم بصورت گله ای گسیل شده و در صدد بازداشت معترضین بودند.

در روز ۲۵بهمن ۹۷
در خرم آباد فرهنگیان و معلمان نیز مقابل اداره آموزش و پرورش دست به اعتراض زدند.
در سنندج درتاریخ ۲۵ بهمن ۹۷ فرهنگیان در اعتراض به کمبودهایشان به اعتراض دست زدند

در کرمانشاه درمقابل اداره آموزش و پرورش معلمان کرمانشاهی دست به تجمع اعتراضی زدند
معلمین در کرمانشاه شعار می دادند :
معلم زندانی آزاد باید گردد

امروز ۲۵ بهمن ۹۷ فرهنگیان و معلمان مریوانی نیز مقابل اداره آموزش و پرورش تجمع اعتراضی داشتند
فرهنگیان ومعلمان مشهد درتاریخ ۲۵ بهمن ۹۷ مقابل اداره آموزش و پرورش نسبت به وضعیت خودشان اعتراض کردند.


خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید