تجمع زنان در برابر وزارت کار به مناسبت ۸ مارس این صدا صدای آزادی است

0
775

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۲/۱۷-تجمع زنان در برابر وزارت کار به مناسبت ۸ مارس این صدا صدای آزادی است

تجمع زنان در برابر وزارت کار به مناسبت ۸ مارس این صدا صدای آزادی است

زنان ایرانی سرود خوانان به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن در مقابل ورازت کار درتهران

صبح امروز پنجشنبه ۱۷ اسفند برابر با هشتم مارس؛ برغم فضای امنیتی سنگین و حضور ماموران سرکوبگر جمعی از زنان در تهران در برابر وزارت کار دست به تجمع زدند. ماموران رژیم گوشی های مردم را کنترل و ضبط می کنند.

در دستنوشته هایی که در دست زنان است؛ نوشته شده:

برای رفع تبعیض از پا نمی نشینیم

نه به تبعیض جنسیتی

دستمزد برابر و عادلانه برای زنان

آزادی برابری عدالت جنسیتی

نه به قوانین تبعیض آمیز

دسترسی برابر برای همه فرصتهای شغلی حق همه انسانهاست

خبرها حاکی است که عده ای از زنان توسط ماموران رژیم دستگیر شده و با ون به محل نامعلومی منتقل شدند. رژیم در وحشت از گسترش حضور زنان؛ عده ای از مأموران سرکوبگر زن چادر مشکی را به صحنه آورده است. گزارش شاهدان عینی حاکی است که ماموران سرکوبگر آقایی را دستگیر کرده و بشدت او را زدند.

اما زنان شجاع سرود می خوانند که:

این صدا صدای آزادی است

تجمع زنان در برابر وزارت کار به مناسبت ۸ مارس این صدا صدای آزادی است

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید