تجمع دانشجویان دانشگاه هنر تهران در همبستگی با کارگران هفت تپه و فولاداهواز

0
692
دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۹/۷-تجمع دانشجویان دانشگاه هنر تهران در همبستگی با کارگران هفت تپه و فولاداهواز
تجمع دانشجویان دانشگاه هنر تهران در همبستگی با کارگران هفت تپه و فولاداهواز
دانشجویان دانشگاه هنر درروز ۷آذر ۹۷ درحمایت ازکارگران هفت تپه و فولاد اهواز دست به یک تجمع اعتراضی زدند.
آنها درحالیکه پلاکاردهایی در دست داشتند شعار می دادند:

فرزند کارگرانیم؛ کنارشان می‌مانیم
هفت‌تپه خوزستان؛ الگوی زحمتکشان
روی پلاکاردهای دانشجویان نوشته شده بود زندانی سیاسی آزاد باید گردد
دانشجو؛کارگر؛ معلم؛ اتحاد اتحاد

شایان ذکر است که ازشروع اعتصابات و تحصن کارگران هفت تپه وفولاد اهواز دانشگاه های سراسرکشور حمایت خودشان  را ازاقشار محروم اجتماعی اعلام کرده اند

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید