تجمع دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل در اعتراض به صدور احکام سنگین قضایی برای دانشجویان

0
920
دانشگاه نوشیروانی بابل
دانشگاه نوشیروانی بابل در اعتراض به صدور احکام سنگین قضایی برای دانشجویان

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۴/۷-تجمع دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل در اعتراض به صدور احکام سنگین قضایی برای دانشجویان

دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل در اعتراض به صدور احکام سنگین قضایی برای دانشجویان تجمع کردند

عده ای از دانشجویان دانشکده نوشیروانی بابل دریک تجمع در روزششم تیرماه سال ۹۷ نسبت به احکام صادرشده برای دانشجویان بازداشتی دیماه ۹۶ اعتراض کردند
دانشجویان دراین تجمع با دردست داشتن پلا کاردهایی مطالباتشان را یادآور شدند.
برروی پلاکارد دانشجویان این شعارها نوشته شده بود :
اساتید سکوت ممنوع
دانشگاه خصوصی شده زندان عمومی شده
احکام قضایی دانشجویان لغو بایدگردد
هم دانشگاهی هایمان را آزاد کنید !
دانشجوی زندانی آزاد باید گردد

شایان ذکراست که اعتراضات دانشجویی درمورد صدور احکام سنگین قضایی برای دانشجویان بازداشت شده درقیام سراسری دیماه ۹۶
از ۲۶خرداد ما آغازشده است و دانشجویان اعلام کرده اند که تا رسیدن به خواسته هایشان از اعتراضات وتجمعات خودشان دست برنمیدارند .
همچنین دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با دادن بیانیه ای اعلام کردند اگر به خواسته های خودشان نرسند و پاسخ نگیرند امتحانات را تحریم خواهند کرد.
و حتی اگر تا تابستان هم طول بکشد ادامه میدهند .
گفتنی است که دانشجویان دانشکده علامه ؛ دانشگاه پلی تکنیک و تعدادی دیگر از دانشگاهها حمایت وهمبستگی خودشان را از این اقدام دانشجویان دانشگاه تهران اعلام کرده اند .

تجمع دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل در اعتراض به صدور احکام سنگین قضایی برای دانشجویان
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید