تجمع دانشجویان دانشگاه علامه دراعتراض به احکام سنگین قضایی برای فعالین دانشجویی

0
726
تجمع دانشجویان دانشگاه علامه
تجمع دانشجویان دانشگاه علامه دراعتراض به احکام سنگین قضایی برای فعالین دانشجویی

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۴/۲-تجمع دانشجویان دانشگاه علامه دراعتراض به احکام سنگین قضایی برای فعالین دانشجویی

تجمع دانشجویان دانشگاه  علامه طباطبایی
روز شنبه ۲تیر ۹۷ دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی در اعتراض به احکام سنگین قضایی صادر شده برای دانشجویان و امضای طومار در اعلام هبستگی با دانشجویان و فعالین صنفی بازداشت شده تجمع کردند.

بر روی دستنوشته دانشجویان این جملات دیده می شد:
ما بی شماریم آقای قاضی
آب مفت برق مفت زندان مفت
دانشگاه خصوصی شده
زندان عمومی شده

گفتنی است که در پی صدور احکام سنگین برای دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ؛ دانشجویان دانشگاه علامه با صدور بیانیه ای حمایت خودشان را ازدانشجویان اعلام کردند .

بخشهایی از بیانیه دانشجویان دانشگاه علامه :
– فضای امنیتی دانشگاه، این فرآیند بی چهارچوب و چه بسا گزینشی در بین تشکلات دانشجویی از حق آزادی قانونی دانشجویان به پیگیری مسائل صنفی خود، به عنوان اهرم فشار بر حق تحصیل و… استفاده می‌کند. دانشجویانی که حق رسمی آن ها به عنوان عضو شوراهای صنفی، پیگیری و دستیابی به عدالت آموزشی بوده است، امروزه در زیر فشارهای سنگین امنیتی و کمیته‌های انضباطی می‌باشند. در فضایی که این چنین اعتراضات قابل دستیابی و مشارکت آمیز دانشجویان برای حقوق قانونی خود، شوریدن در مقابل نظام سیاسی تلقی می‌شود، نگرانی ما آینده تحصیلی دانشجویان و فعالان صنفی است.
– صبح امروز در طی فرآیند تشییع پیکر دکتر محمدامین قانعی راد در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، جمعی از دانشجویان حق طلب، به ابراز مطالبات خود با تحصن و در دست گرفتن پلاکارد در فضای دانشگاه خواستار شکست سکوت اساتید در برابر فجایع امنیتی اخیر شده‌اند که این مسئله لغو امتحانات پایان ترم را نیز در بر داشت.
– بنابر حق آزادی بیان، عدالت خواهی و بیان مطالبات دانشجویان در کاهش فضای امنیتی دانشگاه، این وظیفه ماست که در تجمعات این چنینی، به حمایت و حق خواهی در راستای آشکار کردن این فضای متشنج در دانشگاه‌ها و حمایت از رفقایمان دست به کار شویم.
این حرکت دانشجویان دانشگاه علامه نشان دهند ه اتحاد وهمبستگی دانشجویانی است
که ازساحت مقدس دانشجو
واز حرمت دانشجو دفاع میکنند.

تجمع دانشجویان دانشگاه علامه دراعتراض به احکام سنگین قضایی برای فعالین دانشجویی
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید