تجمع دانشجویان دانشگاه تهران دراعتراض به شهریه های جبرانی

0
729
تجمع دانشجویان دانشگاه تهران
تجمع دانشجویان دانشگاه تهران دراعتراض به شهریه های جبرانی

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۷/۴-تجمع دانشجویان دانشگاه تهران دراعتراض به شهریه های جبرانی

دانشجویان دانشگاه تهران ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه ۴ مهر ۹۷ در مقابل دفتر مدیریت دانشگاه تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. تجمع دانشجویان در اعتراض به شهریه دروس جبرانی است. یکی از دانشجویان در این باره گفت:«دانشگاه میخواهد با این شهریه ها کمبود مالی دانشگاه را جبران کند و دانشجویان به این شیوه اعتراض دارند».

بیشتربدانیم:

گفتنی است که دانشجویان دانشگاه تهران از روز سوم شهریور سال جاری اعتراضات خودرا مبنی بر افزایش شهریه ها و اصولاشهریه های اجباری  برای دروس جبرانی را آغازکردند و طی چند روز اعتراض وتجمع مطالبات خودرا بیان کردند اما همچنان این معضل باقی است و تظاهرات اخیر در ادامه همان اعتراضات اوایل شهریورمی باشد.

حرف دانشجویان اما فراتر از این است زیرا که معتقدند دانشگاه می خواهد با اخاذی از دانشجویان کمبود بودجه خودش را تامین کند

قاسم احمدی لاشکی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات درمصاحبه خود با ایسنا تاکید کرد:«براساس قوانین مصوب هیچ دانشگاه دولتی حق ندارد از دانشجویان دوره‌ی روزانه چه برای دروس جبرانی یا دروس اصلی شهریه‌ای دریافت کند.»
همچنین درماده ۹ آیین نامه ی آموزشی دوره ی کارشناسی ارشد ناپیوسته درتاریخ ۱۰-۸-۹۴ دریافت وجه برای دروس جبرانی ارائه شده و به امضای وزیر علوم رسیده است!
اما سوال این است که نمایندگان مجلس که ادعا می کنند نمایندگان مردم هستند و درمرجع قانونگذاری کشور می باشند چطور خبرندارند و هیچ اقدامی نکرده اند؟

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید