تجمع دانشجویان دانشگاه ارومیه در اعتراض به پولی سازی آموزش

0
471

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۲/۱۸- تجمع دانشجویان دانشگاه ارومیه در اعتراض به پولی سازی آموزش

دانشجویان دانشگاه ارومیه روز ۱۸ اردیبهشت ۹۷ نسبت به خصوصی سازی و پولی سازی دانشگاه ها اعتراض کردند

دانشجویان شعار میدادند:
دانشجو بیکاره پول ازکجا بیاره
دانشگاه تجاری تدبیر یا خیانت خیانت
دانشجو گوسفند نیست آبی که هست سالم نیست
نه به پولی سازی دانشگاه

اعتراضات دانشجویان دانشگاه ارومیه پیشینه دارد به نمونه های از آنان می پردازیم:
تجمع اعتراضی دانشگاه صنعتی ارومیه نسبت به بی کیفیت بودن غذا
روزسه شنبه۴اردیبهشت دانشجویان دانشگاه صنعتی ارومیه دراعتراض به بی‌کیفیت بودن و عدم طبخ مناسب غذا دست به اعتراض در سلف سرویس این دانشگاه زدند.
به گفته یکی از دانشجویان :
ایجاد سلف آزاد در دانشگاه ارومیه این مفهوم را به ذهن دانشجویان می‌اندازد که دانشگاه برای اینکه کیفیت بد سلف عمومی را توجیه کند و به دانشجویان معترض جوابی داشته باشد اقدام به اینکار کرده است.

اما بحث خصوصی سازی در دانشگاه ها چالش بزرگی است که دانشجویان با آن مواجه هستند و اعلام کرده اند که تا رسیدگی به این

معضل جدی شان به اعتراضات ادامه خواهند داد .

روز پنجشنبه ۲۶ بهمن ۹۶ تحصن دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه در اعتراض به پولی‌سازی دانشگاه‌ها در مقابل دفتر رئیس دانشگاه؛ ادامه یافت.
این دانشجویان روز گذشته نیز در اعتراض به پولی شدن دانشگاهها تجمع کرده بودند.

دانشجویان تجمع خود را در مقابل دفتر رییس دانشگاه شکل دادند؛ علت اصلی تجمع دانشجویان اعتراض به دریافتشهریه بابت دروس مردودی است

دانشگاه ارومیه

تجمع دانشجویان دانشگاه ارومیه در اعتراض به پولی سازی آموزش
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

گذاشتن پاسخ