تجمع خانواده های بازداشت شدگان قیام جلوی اوین – تهران

0
765

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۰/۱۳-تجمع خانواده های بازداشت شدگان قیام جلوی اوین – تهران

تجمع خانواده های بازداشت شدگان قیام جلوی اوین – تهران
خبرنگار دانشجو:
درپی اوج گیری قیام مردم درسراسر ایران نیروهای های سرکوبگر حکومتی مبادرت به دستگیری و بازداشت قیام کنندگان وجوانان تظاهر کننده کردند .
درتهران نیز جوانان پرشور و مردم عاصی و ب جان آمده از غارت وچپاول موجود نظام غارتگر برای بدست آوردن حق خودشان جهت اعتراض به وضع موجود به خیابانها آمده ومطالباتشان رادرخواست کردند ؛ اما نیروهای اشغالگر که در همه جا مستقر شده بودند و تحمل شنیدن اعتراضات مردمی رانداشتند تعداد زیادی ازجوانان را دستگیر کردند .
طبق آماری که ارگانهای حکومتی اعلام کرده اند بیش از ۵۰۰نفردستگیر شده اند که میانگین سنی آنها بین ۲۰ تا ۲۵ ساله میباشد .
تجمع خانواده های بازداشت شدگان قیام جلوی اوین – تهران
دراین بین در روز سه شنبه ۱۲ دیماه ۹۶ خانواده هایی که فرزندانشان در بازداشت به سر میبرند درمقابل زندان اوین تجمع کرده و خواستار آزادی فرزندان وعزیزانشان هستند ؛ اما ماموران سرکوبگر با تحقیر آنان و با ایجاد رعب ووحشت می خواهند فضای ترس را ایجاد کنند
آنها با تحکم به مردم ستم دیده امر ونهی میکنند ؛ ما غافل ازاینکه این مردم به هم تکیه دارند و همدیگر را دلداری میدهند که نترسید .

درواقع در این دوره از تظاهرات مردمی نکته چشمگیر همیاری وهمکاری مردم باهم است ودرشعارهایشان فریاد میزنند
نترسید نترسید ماهمه باهم هستیم
نترسید نترسید ماهمه باهم هستیم

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید