تجمع اعتراضی واعتصاب غذای دانشجویان دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه تهران

0
743
دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه تهران
تجمع اعتراضی واعتصاب غذای دانشجویان دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه تهران

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۲/۶-تجمع اعتراضی واعتصاب غذای دانشجویان دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه تهران

روز شنبه ۵ اسفند ماه؛ دانشجویان دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه تهران در اعتراض به مشکلات حقوقی ، رفاهی و عدم صدور مجوز برای انجمن های علمی تجمع کردند .
آنان سینی های غذای خود را در اعتراض در راه پله ها چیدند.

شایان ذکر است که این اعتراضات دانشجویی قبل از هرچیز بخاطر کنترلی است که از سوی حراست دانشگاه بر دانشجویان اعمال می شود ؛ از این رو دانشجویان خواستار این هستند که به فوریت این کنترلهای گشتاپویی هرچه زودتر پایان یابد .
بخصوص که بعداز قیامهای سراسری دیماه سال جاری نیروهای امنیتی دانشگاه تهران فشار را بر روی دانشجویان بیشتر کرده اند .
دانشجویان اعلام کرده اند نسبت به تماسهای خارج از اختیار مسئولین دانشگاه را که گاها با تهدید هم مواجه است را تحمل نخواهند کرد.
مطالبه دیگری که دانشجویان اعلام کرده اند عدم صدور مجوز برای انجمن های علمی است؛ درحالی که ایجاد انجمنهای علمی از بایدهای فضای دانشگاه است .

واقعیت این است که یکی ازاساسی ترین معضلات دانشگاههای ایران حضور ارگانهای امنیتی در فضای دانشگاه است که آنجا را تبدیل به پادگان کرده اند این اصلی ترین خواسته دانشجویان است که تفتیش عقاید و فشار و کمیته های انظباطی گرفتن حق آزادی بیان از دانشجویان است .

تجمع اعتراضی واعتصاب غذای دانشجویان دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه تهران

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید