تجمع اعتراضی دانشجویان سینما و تئاتر دانشگاه هنر تهران

0
1788
تجمع اعتراضی دانشجویان سینما و تئاتر دانشگاه هنر تهران
تجمع اعتراضی دانشجویان سینما و تئاتر دانشگاه هنر تهران

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۲/۶-تجمع اعتراضی دانشجویان سینما و تئاتر دانشگاه هنر تهران

‌روز شنبه۵اسنفندماه۹۶ دانشجویان دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر تهران در اعتراض به سیاست های دانشگاه، مشکلات آموزشی، مشکلات رفاهی، شهریه های سر سام آور دانشجویان شبانه و… تجمع کردند.

درطول سال تحصیلی جاری دانشجویان دانشگاه هنر دانشگاه تهران در اعتراضات پیاپی خود نسبت به معضلات و مشکلاتی که داشته اند بارها اعتراض کرده اند اما چیزی که بسیار چشمگیر است پاسخ نگرفتن و ادامه این تضادها برای این دانشجویان می باشد.
یکی از مشکلات جدی دانشجویان دانشگاه هنر بحث شهریه های سرسام آوری است که به واقع برای خانواده های آنان کمرشکن می باشد .
اما قابل تامل است که مسئولین این دانشگاه نه پاسخی به مشکل داده اند ونه از اساس درفکر تغییر این سیاست ضد دانشجویی هستند ؛ درواقع آموزش رایگان یکی از نیازهای مبرم جامعه می باشد زیرا این هزینه های سنگین چیزی به جز سرخوردگی و ترک تحصیل و بی آینده گی برای نسل جوان درپی ندارد .
معضلات دانشجویی ؛‌اعم ازنداشتن خوابگاه مناسب ؛‌ نداشتن هزینه های سنگین شهریه ؛‌ هزینه های صنفی و ا زهمه مهمتر بحث پادگان

سازی در دانشگاه ها توسط نیروهای امنیتی مطالباتی است که دانشجویان همواره خواهان حل آن ها توسط ؛ مسئولین بوده اند اما بی نتیجه مانده است .

تجمع اعتراضی دانشجویان سینما و تئاتر دانشگاه هنر تهران

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید