تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه کاشان به بی کیفیتی غذا

0
521

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۲/۲۴-تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه کاشان به بی کیفیتی غذا

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه کاشان به بی کیفیتی غذا
درروز سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۹۸ دانشجویان دانشگاه کاشان در محل سلف سرویس نسبت به بدی کیفیت غذای دانشگاه اعتراض کرده و با شعار دادن مطالباتشان را ابراز کردند.
شعارهای دانشجویان
«مسئول بی لیاقت استعفا استعفا»

واقعیت اما موج جدیدی ا زاعتراضات دانشجویی در سراسر ایران است
صداهایی که همواره برای خفه کردن شان؛ اوباشانی آماده به یراق بوده اند مانند درگیری های ۲۳ اردیبهشت ۹۸ دردانشگاه تهران .واقعیت این است که دانشجوی ایرانی پاسخ همه سرگشتگی ها و ستم های وارده بر دانشجویان را می خواهد
تبعیض؛ سهمیه بندی؛ شهریه های گزاف؛ نداشتن آموزش رایگان و ازهمه مهمتر عدم آزادی بیان و عدم آزادی پوشش از مطالبات دانشجوی ایرانی است که نظام توان پاسخگویی به آنان را ندارد.

دانشجویان گریبان خامنه ای را گرفتند

مشکلات مربوط به تغذیه که همواره باعث بروز اعتراضات در دانشگاه ها بصورت دقیق تر چیست؟
در مورد غذا، شاید بتوان گفت که غذای ارائه شده در اکثر قریب به اتفاق دانشگاه های دولتی و به خصوص دانشگاه های تحت مسئولیت وزارت علوم، اولا از نظر مواد اولیه بسیار نامرغوب می باشد
از جمله محصولات گوشتی وارداتی که ماه ها در سردخانه مانده و طعم و ارزش غذایی خود را از دست داده و برنج و روغن نامرغوبی که پایین ترین قیمت تمام شده موجود در بازار را دارد.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین

نظر بدهید