تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز

0
638
تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۴/۱۵-تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیرازنسبت به احکام سنگین قضایی برای دانشجویان بازداشت شده دیماه ۹۶  تجمع اعتراضی کردند
تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز
روز پنجشنبه ۱۴ تیر ۹۷جمعی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در اعتراض به احکام صادر شده از سوی قضاییه آخوندی علیه دانشجویان دست به تجمع زدند.
دانشجویان روی دستنوشته‌هایی که در دست داشتند نوشته بودند:
«جای دانشجو زندان نیست»
«دانشگاه پادگان نیست»
«دانشگاه را آزاد کنید»
«دانشگاه هنوز زنده است»
و «احکام دانشجویان باید متوقف شود».
لازم به یادآوریست که دانشجویان دانشگاه‌های تهران و ملی و تبریز و یاسوج و همدان و چند دانشگاه و دانشکده دیگر در شهرها و استان‌های مختلف طی دو هفته آخر خرداد و هفته اول تیرماه ۹۷ علیه این احکام ضد بشری دست به تجمع و اعتراض زده‌اند.

بیشتربدانیم:

شایان ذکراست که دستگیری وبازداشت وصدور احکام سنگین قضایی برای دانشجویان معترض درکشوری صورت گرفته است که قضاییه اش از هیچ مشروعیتی برخوردار نیست؛ زیرا که این قضاییه دردست پاسداران وبسیجی هایی است که سالیان است تنهاهدفش در دانشگاه های ایران سرکوب دانشجو بوده است زندان شکنجه و اعدام

اکنون  نیز دانشجویان که اعتراض وهمبستگی بامردم حق مسلمشان است را بازداشت و زندانی کرده اند واحکام سنگین ۸سال  و ۵سال و

ممنوع الخروجی داده است ؛ ازاین رو دانشجویان سراسرایران به  این احکام

معترضند واعلام کرده اند که تا محقق شدن خواسته ها یشان که لغو این احکام ظالمانه می باشد به اعتراضاتشان ادامه خواهند داد.

دانشجویان حکم گرفته عبارتنداز:

لیلا حسین زاده

سیناربیعی

سیناعمران

پریسا رفیعی

علی مظفری

همچنین بسیاری از دانشجویان در نقاط مختلف کشور بازداشت شده اند که نام و نشانی از آن ها در دست نیست .
آن ها که نه دسترسی به رسانه و تریبونی دارند ، نه دانشجوی دانشگاه های بزرگ بوده اند .

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید