تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان

0
591
تجمع اعتراضی دانشجویان
تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۹/۵- تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان
روز دوشنبه ۵ آذر ۹۷ دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان در اعتراض به مشکلات صنفی و جاری دانشگاه اقدام به تجمع اعتراضی نمودند.
نکاتی که دانشجویان نسبت به این وضعیت اعتراض داشتند از جمله عتراض به:
۱) صف های شلوغ سلف مرکزی دانشگاه به دلیل کمبود میز و صندلی.
۲) عدم تهیه کارت دانشجویی دانشجویان ورودی ۹۷ پس از دوماه از شروع سال تحصیلی
۳) مزاحمت سگ های ولگرد در پردیزه و عدم اقدام عملی جهت جمع آوری

۴) کاهش نیافتن هزینه انتشارات
۵) انتقال بوفه مرکزی به ساختمان اصلی
۶) راه اندازی بوفه خوابگاه های بوستان و گلستان
۷) راه اندازی کارتخوان توزیع غذا در خوابگاه های سجاد و آزاد
۸) تامین روشنایی ایستگاه پردیزه

حمایت دانشجویان علامه از اعتراضات  کارگران هفته تپه
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید