تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه علامه در روز دانشجو

0
785
تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه علامه
تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه علامه در روز دانشجو

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۹/۱۸-تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه علامه در روز دانشجو

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه علامه در روز دانشجو
دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی امروز ۱۸‌آذر به مناسبت روز دانشجو  اعتراض کردند
دانشجویان پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود:
جنگ است اسماعیل و هم نام های تو ذبح می شوند
کارگر معلم دانشجو اتحاد اتحاد
دانشجویان دراین تجمع نسبت به کالایی سازی آموزش نیز اعتراض داشتند.
گفتنی است که دانشجویان دانشگاه علامه ازشروع اعتراضات کارگری همواره دانشگاه پیشقدم درحمایت و همبستگی از محرومان و زحمتکشان بودند همچنین در حمایت از معلمان وسایر اقشار اجتماعی پیشتازی خودر انشان دادند.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید