تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه خواجه نصیرطوسی درتهران

0
344

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۲/۹-تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه خواجه نصیرطوسی درتهران

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه خواجه نصیرطوسی درتهران
دانشجویان  این دانشگاه  امروز ۹ اردیبهشت ۹۸ تجمع اعتراضی کردند.
درپی درخواست و مطالبات بیش از ۲۲۰۰دانشجو مبنی برکمبودها و معضلات و مشکلات شان و عدم پاسخگویی به این خواسته ها دانشجویان اعلام کرده بودند که درروز دوشنبه ۹ اردیبهشت ۹۸ دست به تجمع اعتراضی خواهند زد از این رو امروز جمع شده و خواسته

هایشان را بیان کردند.

اعتراض به پولی سازی
شعارهای دانشجویان:
دانشجو دانشجو، حمایت حمایت
ننگ ما، ننگ ما، مسئول بی‌درد ما
دراین تجمع یکی ازاساتید به نام دکتراردکانی از دانشجویان حمایت کرده و درجمع آنان حاضر شد.

معنای  یک تظاهرات دانشجویی

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین

نظر بدهید