تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه تهران بمناسبت روزدانشجو

0
774
تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه تهران بمناسبت روزدانشجو
تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه تهران بمناسبت روزدانشجو

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۹/۱۸- تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه تهران بمناسبت روزدانشجو

روز یکشنبه ۱۸ آذر ۹۷ دانشجویان دانشگاه تهران بمناسبت روزدانشجو در محل دانشجو تجمع اعتراضی برگزار کردند.
دانشجویان دراین تجمع اذعان کردند که صدایشان خاموشی بر نمی دارد
گفتنی است که در روز ۱۷آذر ۹۷ نیز  در طی یک تجمع مقابل درب اصلی دانشگاه تجمع کرده و سرود می خواندند دراین هنگام نیروهای سرکوبگر برای برهم زدن تجمع دانشجویان تلاش کردند که یکی از دانشجویان پسر را دستگیر کنند که با تهاجم و مقاومت دانشجویان دختر مواجه شدند و نتوانستند به مقاصد شوم خودشان برسند

دانشجویان با اجرای یک تئاتر مطالبات و خواسته هایشان را فریاد زدند

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید