تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه بین المللی قزوین

0
717
تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه بین المللی قزوین
تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه بین المللی قزوین

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۹/۱۹-تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه بین المللی قزوین

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه بین المللی قزوین
دانشجویان دانشگاه بین المللی قزوین در تاریخ ۱۹آذر ماه ۹۷ دراعتراض به مشکلات و نابسامانیهای حاکم بر دانشگاه دست به تجمع اعتراضی زدند.
دانشجویان دختر و پسر در محوطه دانشگاه درحالیکه پلاکاردهایی در دست داشتند روز زمین نشسته و شعار می دادند.

شایان ذکر است که

روز یک شنبه۱۳اسفند۹۶  بیش از ۷۰۰ نفر از دانشجویان قزوین با امضا کردن طوماری به سیاستهای آموزشی دانشگاهعلوم پزشکی قزوین اعتراض کردند. درسراسر ایران دانشجویان با معضلاتی به نام شیوه آموزش و سیاستهای آموزشی مواجه هستند ودر این زمینه اعتراضات گسترده ای نیز انجام داده اند .

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید