تجمع اعتراضی دانشجویان دانشکده محیط زیست کرج

0
528

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۲/۴-تجمع اعتراضی دانشجویان دانشکده محیط زیست کرج

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشکده محیط زیست کرج
روز سه شنبه۴اردیبهشت۹۷ در پی انتشار خبرهایی مبنی بر انحلال دانشکده محیط زیست کرج، دانشجویان این دانشکده در اعتراض به این تصمیم در محل دانشکده تجمع اعتراصی بر پا کردند.
دانشجویان که همگی دانشجویان دختر بودند، شعار میدادند:
«تکلیف دانشجو باید مشخص گردد »
«تکلیف دانشجو باید مشخص گردد »
لازم به توضیح است که این موضوع با انکار عوامل دانشگاه روبرو شد و گفتند انحلالی در کار نیست!!

گفتنی است :
دانشجویان دانشکده محیط زیست کرج از روزدوم  اردیبهشت دست به اعتراضات زده اند

دومین روز اعتصاب و تجمع دانشجویان دانشکده محیط زیست

روز دوشنبه ۳اردیبهشت ۹۷ دانشجویان دانشکده محیط زیست کرج در اعتراض به احتمال انحلال دانشکده برای دومین روز اقدام به اعتصاب و تجمع کردند.

اعتراضات و تجمعات دانشجویی دردانشگاه های مختلف کشور به علت سیاستهای ضد مردمی وچپاولگرانه آغاز شده است

زیراکه ٰدانشجویان، دانش‌آموزان و دانشگاهیان نیز با آگاهی از بحرانهای درونی و بیرونی بزرگی که رژیم را محاصره کرده، دوران تازه‌یی از جنبش و کوشش مبارزاتی علیه این رژیم را آغاز کرده اند

دانشجویان متعهد نسبت به جنبش دانشجویی و نقش آن در ارتقا ورشد جامعه بخوبی مشرف هستند..

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشکده محیط زیست کرج
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین

نظر بدهید