تجمع اعتراضی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی شوشتر

0
555

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۲/۷-تجمع اعتراضی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی شوشتر

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی شوشتر
روز دوشنبه۷اسفند۹۶ تعداد کثیری از دانشجویان دانشکده علوم پزشکی شوشتر در اعتراض به مشکلات صنفی؛ رفاهی، آموزشی و … ظروف غذا و میوه را در مقابل دفتر رئیس دانشکده چیدند و منتظر پاسخگویی مسئولین دانشکده شدند.

دراین کلیپ یکی ازدانشجویان علت تجمع دانشجویان و اهداف آنان را مطرح میکند .
اینجا خوزستان و شوشتراست دانشکده علوم پزشکی بچه ها به امورصنفی دانشگاه اعتراض دارند
بچه های دانشگاه این جا نشسته اند و به وضعیت صنفی دانشگاه به وضعیت خوابگاه اعتراض دارند وهیچ مسئولی هم تاکنون نیامده پاسخ بدهد و تازمانی هم که کسی نیاید ما ادامه خواهیم داد و ازاینجا تکان نمی خوریم.
دانشجویان غذاهای خود را روی زمین چیده اند ومنتظر آمدن یک مسئول برای پاسخ گویی هستند .
تعدادزیادی از دانشجویان دختر وپسر در این تجمع دردستان خود پلاکاردهایی گرفته اند که مطالباتشان را نوشته اند ازجمله :
معترض به وضعیت خوابگاه
معترض به وضعیت غذا
معترض به ایاب وذهاب
شایان ذکر است که مشکلات ؛ دانشگاه های ایران که اکثر دانشجویان درگیر این معضلات هستند علاوه بر مسائل صنفی ؛
نادیده گرفتن حق دانشجویان در امر ترددات آزادانه
وجود حراست وکمیته های انظباطی در دانشگاه
دستگیری های و بازداشتهایی که در دانشگاه های سراسرایران در حال حاضر جریان دارد که عده کثیری از آنان را نسل جوان ودانشجویان تشکیل میدهند .
دردانشگاه کردستان موبایل دانشجویان تفتیش می شود ؛ که این امر بشدت منجر به اعتراض دانشجویان شده است .
دردانشگاه تهران تعداد زیادی ازاعضای شورای صنفی دانشگاه تهران دستگیرشده اند که کماکان دربازداشت بسر می برند .

 خوابگاه دانشجویان 

روز جمعه ۱۰آذر ۹۶ دانشجویان خوابگاه پردیس خواجه نصیر به کم اهمیت بودن جانشان در پی زلزله و بی توجهی مسئولین مربوطه دست به اعتراض زدند.
موضوع عدم امنیت جانی یکی از مهمترین معضلات دانشجویان کشوراست بخصوص در خوابگاههای دانشجویی
دانشجویان دختر امنیت کافی ندارند وتاکنون بارها درخوابگاهها با حوادثی مواجه بودند که امنیت آنان را تهدید کرده است .

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید