تجمع اعتراضی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بخاطر عدم آزادی مرضیه امیری

0
332
تجمع اعتراضی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی
تجمع اعتراضی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بخاطر عدم آزادی مرضیه امیری

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۲/۲۹-تجمع اعتراضی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بخاطر عدم آزادی مرضیه امیری

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بخاطر عدم آزادی مرضیه امیری
امروز ۲۹ اردیبهشت ۹۸ جمعی از دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برای آزادی مرضیه امیری تجمع کردند.
مرضیه امیری در روز کارگر مقابل مجلس نظام به همراه تعداد زیادی از فعالان مدنی و دانشجویی دستگیر شده است اکنون پس از ۱۹ که در بازداشت به سر می برد از وضعیت او اطلاعی در دست نیست.تنها اطلاعی که از شرایط این دانشجو و خبرنگار روزنامه شرق در دست می باشد اینکه درسلول انفرادی در زندان اوین بسر می برد.

این شیوه ای است که پس ا زقیام دیماه ۹۶ دیکتاتوری حاکم بر ایران راه انداخته که فعالین دانشجویی را بازداشت و به سلولهای انفرادی منتقل می کند.

بیشتربدانیم:

مرضیه امیری دانشجو و خبرنگار از دستگیرشدگان روزجهانی کارگر به زندان اوین منتقل شد
روز۱۱اردیبهشت جمعی از دانشجویان وفعالان مدنی که در تجمع روز کارگ مقابل مجلس نظام درحمایت ازکارگران تجمع کرده بودند دستگیر شدند .

این دانشجو و خبرنگار روزنامه شرق دربین دستگیرشدگان بود .طبق گزارش خبرنگار دانشجوآنلاین این دانشجو درحال حاضر به اطلاعات سپاه در زندان اوین منتقل شده است.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین

نظر بدهید