تجمع اعتراضی دانشجویان دانشکده زبان های خارجی دانشگاه تهران و اعمال محدودیت توسط معاونت مالی دانشگاه

0
1005
تجمع اعتراضی دانشجویان
تجمع اعتراضی دانشجویان دانشکده زبان های خارجی دانشگاه تهران و اعمال محدودیت توسط معاونت مالی دانشگاه

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۰/۲- تجمع اعتراضی دانشجویان دانشکده زبان های خارجی دانشگاه تهران و اعمال محدودیت توسط معاونت مالی دانشگاه
تجمع اعتراضی دانشجویان دانشکده زبان های خارجی دانشگاه تهران در اعتراض به کیفیت غذا و اعمال محدودیت های سلیقه ای توسط معاونت مالی دانشکده.
دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران از سال ها قبل همواره درگیر مشکلات و مسائل گوناگون بوده و متاسفانه اعتراض های گروهی و رسمی و تشکل های دانشجویی طی این مدت هیچ اثر مطلوبی در پی نداشته است و خواسته های دانشجویان هرگز پی گیری نشده است
در خرداد ۹۶ نامه ای برای گزارش تخلفات مالی دانشکده خطاب به جناب آقای دکتر به نژاد، مضموم به مستندات و همچنین سه رونوشت به ریاست دانشگاه و دو معاون دیگر، نوشته و ارسال شد که پس از گذشت حدود ۸ ماه همچنان بدون پاسخ باقی مانده است
امروز ۲ دیماه ۹۶صدای دانشجویان در اعتراض به کیفیت بد غذایی بلند شد زیرا که پیمانکار سلف درامور دخالت کرده و در حیطه اختیارات خود کارنمیکند
بنابراین :
ما دانشجویان دانشکده زبان های خارجی خواستار رسیدگی هرچه سریعتر به مطالبات مکتوب ذیل می باشیم.
۱- تشکیل فوری شورای صنفی
۲- بازگشت وجوه نقدی ماخوذه از دانشجویان در جریان جشن های فارغ التحصیلی و رسیدگی به سایر تخلفات مالی
۳- برپایی و اختصاص بودجه به انجمن های علمی، دبیرخانه های تئاتر و موسیقی و سایر فعالیت های فرهنگی
۴- توقف فوری کنترل های خارج از قاعده و بیجای دانشجویان به خصوص دختران توسط پرسنل غیر مربوط
۵- سوء استفاده از جایگاه و حیطه اختیارات و تهدید پرسنل و کارمندان برای دخالت در امور مربوط به حوزه اجرایی
ما به شدت به کنترل دانشجویان توسط حراست دانشکده معترضیم؛ زیرا تعریف آزادی های دانشجویان در تمام دانشگاه می بایست یکی باشد. برای مثال تماس های خارج از حوزه اختیار برخی مسئولان با دانشجویان و در برخی موارد تهدید و ارعاب ایشان موجب نگرانی و اضطراب آنها گردیده که اینگونه موارد تحمل دانشجویان را به پایان رسانده است
دانشجویان دانشکده زبان های خارجه دانشگاه تهران
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید