تجمع اعتراضی دانشجویان دانشکده دندان پزشکی بندرعباس

0
582
تجمع اعتراضی دانشجویان دانشکده دندان پزشکی بندرعباس
تجمع اعتراضی دانشجویان دانشکده دندان پزشکی بندرعباس

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۲/۱-تجمع اعتراضی دانشجویان دانشکده دندان پزشکی بندرعباس

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشکده دندان پزشکی بندرعباس
روزسه شنبه ۳۰ بهمن۹۷ ۶۰تا ۷۰ دانشجوی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در اعتراض به نبود امکانات اولیه درمان ابتدا در دانشکده پزشکی بندرعباس در بیمارستان شریعتی تجمع کردند و سپس در مجتمع درمانی پیامبر اعظم این تجمع تداوم یافت

دانشجویان دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
روز سه شنبه ۲۷ آذر ماه ۹۷ دانشجویان دانشکده دندانپزشکی بندرعباس نسبت به مشکلات آموزشی و وضعیت رفاهی در دانشکده دندانپزشی تجمع اعتراضی کردند.

دانشجویان دانشگاه بهشتی در سال تحصیلی گذشته نیز اعتراضاتی را مبنی بر فضای کم آموزشی؛ کاهش سنوات؛ دانشجویی  .داشتند.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید