تبریک برمعلمانی که درسشان اتحاد؛ ازخودگذشتگی و همدلی برای آزادی است

0
775
تبریک برمعلمانی که درسشان
تبریک برمعلمانی که درسشان اتحاد؛ ازخودگذشتگی و همدلی برای آزادی است

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۷/۱۲-تبریک برمعلمانی که درسشان اتحادازخودگذشتگی وهمدلی برای آزادی است

تبریک برمعلمانی که درسشان

پنجم اکتبر مصادف با ۱۳مهر از سوی یونسکو «روز جهانی معلم» اعلام شده است.
هدف از اعلام چنین روزی ارج گذاری برای معلمان و قدردانی از آنها و بررسی مشکلاتشان در سراسر دنیاست
اما بحث «روز معلم» چیز دیگری است
معلمی شغل نیست بلکه رابطه ای عمیق بین انسانهایی است که تنها با قلب و روح سرکار دارد وهدفش هدایت ؛ روشنگری وسوق دادن به سوی آگاهی و آزادی است. اما معلمین زحمتکش سرزمین ما در حاکمیت استبداد مذهبی چهل سال است که جز اختناق و سرکوب و تنگدستی وفشار تحقیر و توهین نسیبشان نشده است. عمل شایسته معلم قیمتی ندارد که درجهان بتوان آن را در ترازوی سنجش قرار داد زیرا که جنس آن از عشق و روح وروان می گذرد.

مردم ایران در تاریخ مبارزات پر افتخار خود برسر آزادی و آزادگی معلمان پرشور و مبارزی همچون صمد بهرنگی؛ دکتر خانعلی و فرزاد کمانگر وهزاران معلمی که بی نام و نشان درس آزادی و آزادگی سرلوحه کارشان بود را تقدیم خلق کرده اند.
صمد در داستان «ماهی سیاه کوچولو » یاد داد که هرگز نباید اسیر جبرحاکم شد و با حرکت بر خلاف جریان آب باید شورید و نترسید زیرا که اگر حرکت کنیم ترسهایمان خواهد ریخت.
دکتر ابوالحسن خانعلی معلم آزاد دیگری که درتاریخ ۱۲اردیبهشت سال ۱۳۴۰ دراعتراض به عدم رسیدگی نسبت به خواسته های معلمین ؛همسو با دیگر همکارانش در تجمع بزرگ معلمان در میدان بهارستان تهران شرکت کرد ودر درگیری ماموران شاه خائن با تظاهر کنندگان سینه پر دردش آماج گلوله های ناجوانمردان شده وبه شهادت رسید.
فرزاد کمانگر اما معلمی دردمند از کردستان خون چکان
فرزاد قهرمان اما سر؛ پرشورش را از عشق بیکرانش نسبت به خلق ستمدیده بر سر دار داد. فرزاد ۴سال در زندان زیرشکنجه و توهین وتحقیر؛ اما سرفراز و استوار ومقاوم بر آرمانش ؛ چوبه های دار را بوسه زد ودر نامه ای نوشت:
اینجا؛
ای سرزمین من
ای مادر نیاکانم
کاش می توانستم زیباییهایت را دوبارە نوازش کنم
اجداد و نوادگان و فرزندانم مدفون شدە اند
صفایت را بە تماشا بنشینم
در دل تو
استخوانها و خاطرات نیاکانم نهفتە است
سکوتت را همراهی کنم
کاش می شد دردهایت را تسکین دهم
و
اشکهایت را بگریم
کاش می شد….
بە امید دیدن دوبارەی تو و طلوع آفتاب
فرزاد
زندان اوین- بند هفت

اکنون نیز معلمان آزاده و شجاع ایران زمین در زندانهای قرون وسطایی نظام ضد انسانی حاکم بر ایران با پافشاری بر حق مسلم کودکان و معلمان درس اول که همان درس آزادی است را می دهند.
باشد که در فردای ایران آزاد معلمان و فرهنگیان و فرهیختگان در جایگاه واقعی خود قرارگیرند و روز معلم را با درس جاودان آزادی و فدا کاری آغاز کنند.
معلمین ما بخوبی می دانند که:
درس اول درس آزادی
درس دوم درس از خود گذشتگی برای آزادی
ودرس سوم درس اتحاد وهمدلی برای آزادی است.

تبریک برمعلمانی که درسشان

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید