تبدیل خوابگاه ها دردانشگاه سیستان وبلوچستان درمسیر پولی سازی دانشگاه های دولتی است

0
636
تبدیل خوابگاه ها
تبدیل خوابگاه ها دردانشگاه سیستان وبلوچستان درمسیر پولی سازی دانشگاه های دولتی است

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۹/۲-تبدیل خوابگاه ها در دانشگاه سیستان وبلوچستان در مسیر پولی سازی دانشگاه های دولتی است

تبدیل خوابگاه ها در دانشگاه سیستان وبلوچستان در مسیر پولی سازی دانشگاه های دولتی است
کارگزاران دانشگاه سیستان و بلوچستان علی رغم کمبود در فضای خوابگاهی به جای افزایش میزان آن، خوابگاه‌های موجود را نیز تغییر کاربری داده و به عنوان ساختمان اداری از آنها استفاده می‌کنند.
درحالیکه دانشجویان این دانشگاه از کمبود فضای خوابگاهی رنج می برند و در اتاق های ۶؛ ۸؛ ۱۰؛ ۱۲نفره که خلاف سرانه نیز می باشد بسر می برند؛ کارگزاران این دانشگاه یکی از خوابگاهها را خوابگاه شماره ۷ بنت الهدی را به دلیل توقف ساخت وساز دانشکده علوم پایه به ساختمان پردیس؛ آموزش های آزاد و مجازی؛ دفاتر اساتیدو …تبدیل کرده اند.
این مساله از تغییرات ساختاری دانشگاه ها و حرکت به سوی عدم تخصیص امکانات رفاهی برای تحصیل در دانشگاه های دولتی و سرانجام پولی سازی همه امکانات آموزشی خلاف قانون اساسی حکایت دارد.

دستاوردهای موج جدید حرکت‌های اجتماعی

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید