تبدیل خوابگاه های دختران دانشگاه آزاد شبستربه سلولهای انفرادی

0
789

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۶/۱۹-تبدیل خوابگاه های دختران دانشگاه آزاد شبستر به سلولهای انفرادی

اینجا خوابگاه دختران در شهرستان شبستر می باشد که بیشتر شبیه سلول های انفرادی است
در این کلیپ یکی از هموطنان از وضعیت خوابگاه های دانشجویان دختر شهرستان شبستر می گوید:
اینجا خوابگاه ساختمان کوثر دانشگاه آزاد دانشگاه شبستر است عین زندان می ماند
تا زمانی که ما طرز فکرمان درمورد دختران ما ن این است!
امثال مسیح علی نژاد شاخ می شوند
طرف دانشجو است نخبه است درس خوانده است کلی درس خونده
قبول شده اومده دانشگاه
از خانه آزاد خودش اومده توی زندان شما وسلول انفرادی شما زندگی کنه؟
این چه کاری است؟
چه کسی دوربین داره در شبستر که اینها را ببینند؟
درست کنید خودتان را درست کنید نگاه کنید
ما اگر بخواهیم دخترانمان را اینجوری حفظ کنیم
همین رفتارها باعث میشه که امثال مسیح علی نژاد شاخ می شوند
بگذارید باز باشه یکی خواست پنجره را بازکنه یا باز نکنه!
این چه رفتاری است؟
بخشی از دستگاه زن ستیزی نظام حاکم برایران است که با هر چه محدودتر کردن وبند وبست فکر میکند راه حل تبعیض است!
مریم رجوی می گوید:
ـ زنان باید بطور برابر حق برخورداری و حفظ همه حقوق‌بشر و آزادی‌های اساسی را داشته باشند.
ـ زنان از هر قومیت، مذهب و طبقه اجتماعی، در هر سنی که هستند و در هر کجا سکونت دارند ـ شهر یا روستا ـ باید از حقوق برابر با مردان در همه زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی برخوردار باشند. تبعیض نسبت به زنان در تمام اَشکال آن باید محو شود.
ـ زنان در انتخاب محل سکونت، نوع شغل و تحصیل آزادند و از حق انتخاب آزادانه همسر، حق انتخاب پوشش، حق مسافرت آزادانه، حق خروج از کشور، حق کسب تابعیت، حق تفویض تابعیت به فرزند، حق طلاق، حق حضانت و حق ولایت بر فرزند برخوردارند.
ـ اعتقاد به دین و مذهب و عقیده معینی نباید موجب تحقیر هیچ زنی یا منع آن‌ها از دسترسی به فرصت‌های شغلی، امکانات آموزشی یا دادخواهی شود.

تبدیل خوابگاه های دختران دانشگاه آزاد شبستر به سلولهای انفرادی
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید