تاثیرات حادثه واژگون شدن اتوبوس دانشگاه علوم و تحقیقات برجنبش دانشجویی ایران

0
605
تاثیرات حادثه واژگون شدن اتوبوس دانشگاه
تاثیرات حادثه واژگون شدن اتوبوس دانشگاه علوم و تحقیقات برجنبش دانشجویی ایران

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۱۰/۲۷-تاثیرات حادثه واژگون شدن اتوبوس دانشگاه علوم و تحقیقات بر جنبش دانشجویی ایران
تاثیرات حادثه واژگون شدن اتوبوس دانشگاه علوم و تحقیقات بر جنبش دانشجویی ایران
دانشجویان باید نقش تاریخی خود را درمرحله کنونی جنبش نشان دهند؟

حادثه جان باختن ده دانشجو در دانشگاه علوم و تحقیقات بیش از ده روز درجامعه ادامه داشته وخیلی اثر گذار بود.
اما این حرکت چه تاثیری در رویایی دانشجویان با نظام حاکم داشت؟

دانشجوها بعد ازواژگون شدن اتوبوس و کشته شدن ۸ دانشجو؛ دانشجویان را تا چند روز دانشگاه را قبضه کردند
همچنین با یک فراخوان وبسیج در دانشگاه تهران مردم و دانشجویان این دانشگاه در مقابل دانشگاه تجمع کرده و تا شعار مرگ بردیکتاتور هم پیش رفتند
این نشان از یک بغضی است که در بین مردم ایران وجود دارد چنانکه رسانه های حکومتی نیز اشاره میکنند:
روزنامه ابتکار می نویسد:
زمانیکه درجامعه با اعتراضات مدنی برخورد مناسبی صورت نمی گیرد به یک بغض تبدیل می شود و اینها اگر تکرار شود درمقاطع دیگری حاکمیت نمی تواند پاسخ دهد.
از این رو نظام وقتی دید این فراخوان از دانشگاه علوم وتحقیقات خارج شد به خیابان و میدان انقلاب و جلوی دانشگاه تهران رسید ،دیگه اونجا یک بسیج داد واجازه نداد که تجمع صورت بگیرد و همه نیروهای سرکوبگرش را وارد کرد که البته معنی اش این نیست که اوضاع را کنترل کرد بلکه درهراس از تبدیل این اعتراضات به قیام سراسری دست به سرکوب و دستگیر زد و درهمان صحنه دو دختر دانشجو ویک مادر را بازداشت کرد.

تاثیرات حادثه واژگون شدن اتوبوس دانشگاه

یک رژیم با این عرض و طول دید که بخاطر یک بسیج دانشجویی مردم ودانشجویان بیرون آمدند پس نیروهایی چیده تا مانع ایجاد تجمع شود این ترکیدن بغضی است که با هر حادثه ای تبدیل به نارضایتی و قیام می شود
ازقضا هر حادثه ای می تواند برای نظام بحران ساز شود
هربحران و درد منجر به یک قیام و باعث لرزاندن نظام دارد

یک نماینده مجلس میگوید: بعضی وقتها ممکن است که در اعتراضات خیابانی ما زمین گیر شویم.
شوروی در اعتراضات خیابانی زمین خورد .
بنابر این نظام دربن بست است زیرا شاهد هستیم که درصحنه اعتراضات دست به کشتار نمی زند و فقط دستگیری و آدم ربایی میکند که مانع ادامه تظاهرات شود از طرفی هم اگر عقب نشینی کند قیام ها شعله ور تر می شود بنابراین در بن بست است.

بنابراین باید دید نقش دانشجویان در این برهه چیست؟

دانشجویان در انقلاب چه زمان شاه و چه حالا همواره پیشتاز بودند در انقلاب ۵۷ دانشجویان جلودار بودند سازمانهای انقلابی از دل همین دانشگاه روییده است سازمان مجاهدین و فداییان خلق
بطور واقعی الان هم این نقش جلوداری دانشجویان درقیام برجسته بود باهمان شعار اصلاح طلب اصول گرا دیگه تمومه ماجرا نشان دادند .
دانشجویان باتوجه به نقش هدایت کنندگی میتوانند شعار ها را هدف بدهند زیرا که مشکل ؛ مشکل سیاسی وتمامیت این نظام است و مشکل مدیریتی نیست.
وظیفه دانشجویان تشکیل کانونهای شورشی است که بتوانند اعتراضات و تجمعات را سازماندهی کنند دانشگاه سنگر آزادی است
نقش دانشجو بخاطر روشنفکری و جلوداری میتوانند به مردم کمک کنند
با تشکلهای دانشجویی به اعتراضات سازمان یافته کمک کنند
دوم با بازیهای مختلف رژیم که می خواهد جنبش دانشجویی را ازمسیر منحرف کند مقابله کنند
مثل تریبون آزاد یا گذاشتن مناظره هایی از مهره های حکومتی که نشان بدهد طرفدار آزادی بیان است ووو
اما با ایجاد تجمعات و اعتراضات در محیط دانشگاه بقیه دانشجویان را هم به سمت حرکتهای دانشجویی سوق دهند و ازهمه مهمتر
با حمایت ازکارگران؛ معلمان؛ بازاریان؛ رانندگان؛ کامیونداران نقش تاریخی خودشان را بعنوان یک نیروی پیشتاز نشان دهند.
ازهمه مهمتر که دانشجویان یک پشتوانه قوی دارند مقاومت سازمان یافته با الهام از رهنمودهای آن نقش خود رانشان دهند

تاثیرات حادثه واژگون شدن اتوبوس دانشگاه

 

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید