بی خبری از وضعیت زندانی سیاسی حمید رضا امینی و منع ملاقات وتماس با خانواده

0
588
بی خبری از وضعیت زندانی سیاسی حمید رضا امینی و منع ملاقات وتماس با خانواده
بی خبری از وضعیت زندانی سیاسی حمید رضا امینی و منع ملاقات وتماس با خانواده

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۱/۱۳-بی خبری از وضعیت زندانی سیاسی حمید رضا امینی و منع ملاقات وتماس با خانواده

پس از انتقال حمیدرضا امینی به زندان فشافویه خانواده این زندانی از وی هیچ اطلاعی ندارند.

بر اساس اخبار رسیده؛ حمیدرضا امینی پس از انتقال از بیمارستان به زندان فشافویه محروم از ملاقات و تاکنون هیچ تماسی با خانواده نداشته است. احتمال انتقال این زندانی به سلول انفرادی وجود دارد. با توجه به اینکه وی در شرایط جسمی وخیمی قرار داشت؛ خانواده و نزدیکان وی در خصوص شرایط جسمی وی نگران هستند.

حمیدرضا امینی روز ۶ فروردین ماه؛ در حالیکه روی ویلچر قرار داشت از بیمارستان خمینی به زندان فشافویه منتقل شد. وی به دلیل عوارض ناشی از اعتصاب غذا به بیمارستان خمینی منتقل شده بود.

حمید رضا امینی که در دنیای مجازی با نام مستعار «آریو برزن» شناخته میشود، ظهر روز ۱۱ آذر ماه سال ۹۶ در منزل بازداشت و به زندان منتقل گردید.

بی خبری از وضعیت زندانی سیاسی حمید رضا امینی و منع ملاقات وتماس با خانواده

بیشتر بدانیم:

زندانی سیاسی حمید رضا امینی در دیدار نوروزی با همسر وفرزندش دربیمارستان مورد ضرب وشتم قرارگرفت

زندانی سیاسی حمید رضا امینی در دیدار نوروزی با همسر وفرزندش دربیمارستان مورد ضرب وشتم قرارگرفت
دیدار نوروزی زندانی سیاسی حمیدرضا امینی با همسر و فرزندانش با فاجعه همراه شد

بنا به گزارشات رسیده صبح امروز سه شنبه ۲۹ اسفند ۹۶ همسر و فرزندان زندانی سیاسی در اعتصاب غذای خشک حمیدرضا امینی برای دیدار با وی به بیمارستان خمینی رفتند.
آنها توانستند با کمک مردم به بخشی از بیمارستان که آقای امینی در آن بستری بود بروند.
به محض اینکه حمیدرضا فرزندان و همسرش را دید از مامورین درخواست کرد که با آنها دیدار کند. اما مامورین بر سرش ریخته و به شدت به ضرب و شتم پرداختند طوری که سر و صورت حمید رضا خونی شده بود و لبهایش پاره شده بود.
ماموران حمیدرضا امینی را هل داده و بر روی زمین انداختند در همین حال پسر کوچک حمیدرضا که بسیار ترسیده بود با آسم شدیدی که داشت بسیار ترسیده و فریاد میزد! مردم به حمایت از این زندانی سیاسی و خانواده اش و به ناسزاگویی علیه رژیم پرداختند پس از اعتراض مردم؛ حمیدرضا با سروصورتی خونین توانست پسر کوچکش را در آغوش بگیرد.
این دیدار نوروزی یک زندانی سیاسی با همسر و فرزندانش بود!
حمیدرضا امینی زندانی سیاسی در اعتصاب خشک امروز شانزدهمین روز اعتصاب غذای خشک به سر میبرد وی را در حالت بیهوشی به بیمارستان خمینی منتقل کرده و اکنون در این بیمارستان بستری میباشد.
فرزند کوچک آنها نوید ۸ساله است دوم دبستان را میخواند و با مشکل آسم نفس کم می آورد. و فرزند دیگرش امید نوجوانی ۱۲ساله که اول راهنمایی را میخواند. وضعیت اقتصادی این خانواده بسیار وخیم گزارش شده است.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید