بی خبری از وضعیت دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی پس ازدستگیری

0
894
بی خبری از وضعیت دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی پس ازدستگیری
بی خبری از وضعیت دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی پس ازدستگیری

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۱/۱۸-بی خبری از وضعیت دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی پس ازدستگیری

بی خبری از وضعیت دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی پس ازدستگیری
عرفان ساعد پناه دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران درتاریخ ۲۸ اسفند ۹۶ توسط نیروهای لباس شخصی و اطلاعاتی درسنندج دستگیر شده است .
عرفان ساعد پناه ۳۱ ساله واهل سنندج است .
درطی این مدت خانواده عرفان هیچ اطلاعی ازوضعیت فرزند خود ندارند و درنگرانی بسر می برند .
و باوجود پیگیری های زیاد کسی پاسخگوی آنان نبوده است.

بیشتر بدانیم:
شایان ذکر است که :
درپی قیام های سراسری دیماه و پس از تعداد زیادی ازدانشجویان در شهرهای مختلف بازداشت شدند .
موج بازداشت دانشجویان از اواسط دیماه تا اواخر اسفندماه ادامه داشت .
گفتنی است که در پی این دستگیری ها احکام سنگینی نیز برای دانشجویان صادرشده است .
درروزهای پایانی سال ۹۶ دانشجویان دانشگاه های تهران و علامه طباطبایی تهران و امیرکبیر تهران درطی اعتراضات گسترده ای
نسبت به این احکام صادره تجمع کردند .
همچنان دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی تهران دریک حرکت نمادین پیکر جنبش دانشجویی را تشییع کردند .
اما نکته قابل توجه دراین است که این میزان بازداشتی و ایجاد فضای امنیتی بخصوص در مورد دانشجویان این قشر آگاه جامعه چیزی به جز وحشت و هراس نظام از پتانسیل موجود دردانشجویان نیست .
نظام می داند که دانشجویان همواره درهمبستگی با مردم وتوده ها پشتیبان و حامی محرومان جامعه هستند.
بی خبری از وضعیت دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی پس ازدستگیری
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید