بیشتر شهرها ی خوزستان شبه نظامی شد

0
660
بيشتر شهرها ی خوزستان شبه نظامی شد
بیشتر شهرها ی خوزستان شبه نظامی شد

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۱/۱۳-بیشتر شهرها ی خوزستان شبه نظامی شد

روز دوشنبه ۱۳فروردین ۹۷ نیروهای سرکوبگر نظام حاکم از شهرهای مختلف جهت سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز در شهرهای اهواز، آبادان، خرمشهر، ماهشهر و دیگر شهرها مستقر شدند.

تظاهرات مسالمت آمیز مردم عرب به روستاها کشیده شد
روز یکشنبه۱۲فروردین۹۷ تظاهررات مسالمت آمیز هموطنان عرب زبان در اعتراض به توهین انجام شده به قومیت عرب زبان ایران به روستاها نیز کشیده شد ودر روستای مرعی در مسیر خفاجیه-ادامه یافت و شعارهایی بر علیه سیاستهای تفرقه افکنانه و سرکوبگرانه رژیم سر دادند.

تظاهرات شبانه در قلعه چنعان(کنعان)جنوب شرق اهواز
یکشنبه شب ۱۲فروردین۹۷ در ادامه اعتراضات اخیر در خوزستان علیه توهین تلویزیون رژیم آخوندی به هموطنان عرب زبان؛ جوانان اهوازی درقلعه کنعان در جنوب اهواز دست به تظاهرات زدند.

تظاهرات شبانه مردم حمیدیه علیه سیاست‌های تفرقه‌افکنانه رژیم
یک‌شنبه شب۱۲فروردین‌ماه۹۷ مردم حمیدیه نیز در همبستگی با دیگر شهر‌های خوزستان علیه سیاست‌های تفرقه‌افکنانه رژیم آخوندی میان ملیت‌ها در ایران که از طریق رادیو تلویزیون این رژیم صورت می‌گیرد؛ دست به تظاهرات شبانه زدند.

بیشتربدانیم:

روز پنج شنبه ۹فروردین ۹۷  صدها نَفَر از مردم اهواز در اعتراض به اهانتهاى مکرر صدا وسیما به ملت عرب در بازار مرکزى اهواز تجمع  کردند ، و با سردادن شعارهاى نسبت به این عمل صدا و سیمای اخوندی اعتراض کردند .

سرکوب مردم بجان آمده با شلیک

درادامه این درگیری

نیروهای سرکوبگر اقدام به شلیک آتش تیر بر روی معترضان و تظاهر کنندگان بی گناه کردند.

  معترضان عرب اهوازی در اعتراض به انکار هویتشان توسط صدا و سیما، دست به تظاهرات اعتراضی زدند رژیم ضد ایرانی خامنه ای با دامن زدن به این تبلیغات کثیف تفرقه افکنانه و ضدیت با اقوام مختلف ایرانی سعی در گسترش اختناق و سرکوب داخلی برای ممانعت از قیام مردم بپاخاسته ایران میکند.

بیشتر شهرها ی خوزستان شبه نظامی شد

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید