بیست هزار کودک بازمانده از تحصیل در استان گلستان

0
673
استان گلستان
بیست هزار کودک بازمانده از تحصیل در استان گلستان

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۲/۳-بیست هزار کودک بازمانده از تحصیل در استان گلستان

در استان گلستان ۲۰ هزار کودک ازتحصیل بازمانده اند و ازاین تعداد هفده هزار و ششصد نفر را آموزش وپرورش تایید کرده است.
این آمار برای کشوری مانند ایران فاجعه است ؛ کشوری که در ثروتهای طبیعی و قدمت تمدن آن از غنی ترین کشورهای جهان است
اما اینکه این تعداد ؛‌کودک فقط در یک استان از تحصیل و زمینه های رشد محروم باشند نشان دهنده آن است که در کل ایران که مساحتی بالغ بر یک میلیون و سیصدهزار کیلومتر مساحت دارد چه آمار قابل توجه و تامل برانگیزی است
طبق آماری که خبرگزاری تسنیم داده است درمهرماه سال ۹۶ داده است ؛آمار کودکان کار ایران بین ۳ تا ۷ میلیون است
هفت میلیون کودک مانده ازتحصیل درایران ضریب بالایی از فقر و مشکلات اقتصادی را نشان میدهد .
برطبق بررسی کارشناسان وجامعه شناسان بزرگ در جهان اولین علت بازماندن از رشد اجتماعی و آموزش فقر مالی و مشکلات عدیده اقتصادی است
البته دلایل دیگری مانند فقدان آگاهی والدین و تعصبات عقیدتی در درجات بسیار پایینی قراردارد ؛اما مهمترین علت بازماندن کودکان ازتحصیل فقرخانمان سوزی است که برایران تحت حاکمیت چپاولگران دامن گسترده است
ارتشی ازگرسنگان و بیکاران
وجود ۲۰۰۰۰ کودک بازمانده از تحصیل در گلستان آمار ی بالا و نگرانی کننده است .
اما آیا نگران شدن وماندن چاره کاراست ؟
راه کار آموزش همگانی چیست ؟
اگر آموزش رایگان بود آیا کودکی ازتحصیل بازمی ماند
درقانون اساسی جمهوری اسلامی آموزش رایگان تا سطح دبیرستان از قوانین حتمی این قانون کشوری است ولی آیا رعایت می شود ؟
غارت وچپاول سردمداران این حکومت اجازه تحصیل به همگان به کودکان محروم و مردم مناطق مرزی نخواهد داد مگر اینکه طرحی نو در اندازیم.
وبا تغییر بنیادین ساختار این نظام آموزش رایگان درتمامی سطوح را ساری و جاری کنیم .
بیست هزار کودک بازمانده از تحصیل در استان گلستان
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید