بیست فوریه ازسوی سازمان ملل روز جهانی عدالت اجتماعی نامیده شد

0
742
روز جهانی عدالت اجتماعی
بیست فوریه ازسوی سازمان ملل روز جهانی عدالت اجتماعی نامیده شد

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۲/۱-بیست فوریه ازسوی سازمان ملل روز جهانی عدالت اجتماعی نامیده شد

روز جهانی عدالت اجتماعی می‌بایست انگیزه‌ای باشد برای افزایش تلاش‌های جامعه‌ی بین‌المللی، در راستای از بین بردن فقر، ایجاد فرصت شغلی برای همگان، شرایط کار انسانی و دستمزد عادلانه، برقراری عدالت جنسیتی، دستیابی به رفاه اجتماعی و نهایتا آنچه در قاموس سیاسی «عدالت اجتماعی» خوانده می‌شود.
بیست فوریه باید انگیزه‌ای باشد برای دولت های جهان که درامر عدالت اجتماعی قدم های جدی بردارند و مفهوم عدالت اجتماعی بیانگر این است که این امر درکشورهای جهان ساری وجاری شود اما آیا امروزه « عدالت اجتماعی» جهانگیر شده است ؟
عدالت یکی از مفاهیمی است که غالبا به معنای برقراری توازن و تعادل در نظم اجتماعی، تقریبا در همه‌ی فرهنگ‌های کهن وجود داشته است. این مفهوم در آغاز به معنای رعایت قوانین و هنجارهای اجتماعی به کار می‌رفت.
در جوامع کهن، غالبا نظم اجتماعی به عنوان اصل و قاعده‌ای طبیعی فهمیده می‌شد، به عنوان بنیادی پابرجا به اراده‌ی نیروهای متعالی و اولوهیت‌هایی که خود تجسم و تشخص عدالت به شمار می‌رفتند. بر این پایه، در مناسبات اجتماعی کهن، مفهوم عدالت عموما باری دینی و متافیزیکی داشت.
بیست فوریه‌‌ی هر سال، از سوی اجلاس عمومی سازمان ملل، «روز جهانی عدالت اجتماعی» خوانده شده است.

دولت‌های جهان برای اینکه بتوانند در کشورهای خود به «جامعه‌ای برای همگان» دست‌یابند، متعهد شدند سازوکارهایی ایجاد کنند که عدالت اجتماعی را چه در محدوده‌ی ملی و چه در پهنه‌ی جهانی ژرفش بخشد.
آن‌ها وعده دادند که ثروت را در کشورهای خود عادلانه‌تر تقسیم و امکان دسترسی همگان به نعمت‌های مادی را فراهم کنند.
از سوی اجلاس عمومی اعلام شد که رشد و توسعه‌ی بیشتر، می‌بایست برابری و عدالت اجتماعی بیشتر را ممکن سازد این جامعه‌ قبل باید بر شالوده‌ی حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین سیاسی استوار باشد.
ژرف اندیشی توماس هابس درمورد عدالت اجتماعی
در ژرف‌اندیشی‌های توماس هابس، مفهوم عدالت برای نخستین بار از حوزه‌ی اخلاق بیرون رانده شد. هابس عدالت را با اندیشه‌ی قرارداد پیوند زد و طرحی درانداخت که بر پایه‌ی آن، انسان‌ها برای حل منازعات اجتماعی میان خود، نیازمند قراردادی برای استقرار یک دولت مقتدر هستند. وی از مباحث خود در این زمینه نتیجه گرفت که عدالت چیزی جز متعهد و وفادار ماندن به چنین قراردادی نیست.
عقید ژان ژاک روسو درباره عدالت اجتماعی
در الگویی که روسو پیش می‌نهد، هیچکس نباید آنقدر ثروتمند باشد که بتواند دیگری را بخرد و هیچکس نباید آنقدر فقیر باشد که مجبور شود خود را به دیگری بفروشد.
همین اندیشه یک سده پس از هابس‌، در آرای ژان ژاک روسو گسترش و ژرفش بیشتری یافت و به مفهوم «قرارداد اجتماعی» فرارویید. برای روسو بر خلاف هابس، قرارداد با یک فرمانروای مقتدر بسته نمی‌شود، بلکه قرارداد اجتماعی، پیمان با دولتی است که نماینده‌ی «اراده‌ی عمومی» است.
ابعاد عدالت اجتماعی
کاری تحقیقی توسط بنیاد کنراد آدناوئر

ـ جلوگیری از گسترش فقر و تلاش برای ریشه کن ساختن آن.

۲ـ افزایش شانس اجتماعی از طریق آموزش.

۳ـ افزایش شانس اجتماعی از طریق ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر و تقسیم متناسب‌تر درآمدها.

۴ـ توجه به نقش ویژه‌ی زنان.

۵ـ ایجاد امنیت اجتماعی از طریق برقراری نسبت عادلانه میان سطح درآمد و هزینه‌های اجتماعی مانند بهداشت و درمان و غیره.

نتیجه‌ی پژوهش :
دریافت امروزین از عدالت اجتماعی،
متوجه تقسیم عادلانه‌ی شانس‌های برابر
تجدید تقسیم ثروت‌های موجود
اقدامات دولتی برای دادن کمک‌های اجتماعی که مخالفان آن را «عدالت منفعل» می‌نامند
امکان دستیابی به آموزش، فرهنگ و نیز مشارکت سیاسی را نیز دربرمی‌گیرد.
برای درهم شکستن ساختارهای طبقاتی، گسترش شانس‌ها و فرصت‌ها و کاهش میزان فقر، کمتر کارساز معرفی می‌شوند.
با این همه، بر سر این موضوع نیز توافق عمومی وجود دارد که در صورت بروز فقر، دولت باید با تمام نیرو مداخله و با این پدیده مقابله کند، زیرا فقر نه تنها به خودمختاری و منزلت انسان آسیب می‌رساند، بلکه می‌تواند سرچشمه‌ی تنش‌های اجتماعی باشد.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید