بیستمین سالگرد حمله به کوی دانشگاه تهران و قیام بزرگ دانشجویان در ۱۸تیرماه۱۳۷۸

0
266
بیستمین سالگرد حمله به کوی دانشگاه تهران
بیستمین سالگرد حمله به کوی دانشگاه تهران و قیام بزرگ دانشجویان درتیرماه۱۳۷۸

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۴/۱۷-بیستمین سالگرد حمله به کوی دانشگاه تهران و قیام بزرگ دانشجویان درتیرماه۱۳۷۸

بیستمین سالگرد حمله به کوی دانشگاه تهران و قیام بزرگ دانشجویان درتیرماه۱۳۷۸
قیام ۱۸تیر۷۸ خیزش اعتراضی دانشجویان علیه اختناق بود که با شرکت گسترده مردم و جوانان دلیر از دیگر نقاط به‌سرعت به ‌یک قیام بزرگ در تهران، تبریز و شانزده شهر دیگر ایران تبدیل شد و به‌مدت یک هفته، رژیم ولایت فقیه را به‌لرزه درآورد.
همه ‌ساله، سالگرد ۱۸تیر، به ‌روز اعتراض و خروش دانشجویان و جوانان د‌لیر ایران تبدیل شده و آنان فرصت را برای نشان‌دادن خشم فروخفته خود علیه کارگزاران رژیم ضدبشری غنیمت شمرده‌اند.

به‌این‌ترتیب جنبش ۱۸تیر، تنها محدود به ‌ایام تیرماه سال ۷۸ باقی نماند بلکه در سالهای بعد نیز امواجی از خروش و خیزش به‌پا کرد. بخصوص در سالهای ۸۲ و ۸۴ به‌رغم همه پیشگیریها و تمهیدهای سرکوبگرانه رژیم، سالروز ۱۸تیر به‌ یک جنبش اعتراضی قوی علیه رژیم تبدیل گردید.
همچنانکه درسال ۸۸ و درسال ۹۶ استمرار این قیام در دانشگاه ها ایران بود

نیمه‌شب هیجدهم تیرماه۷۸ انبوهی از دانشجویان در‌ خوابگاه امیرآباد در تهران، به‌یک تظاهرات ضدحکومتی دست زدند. دانشجویان علیه اختناق شعار دادند و شیشه‌های خوابگاهها را شکستند. مدتی بعد‌ ، یکانهای ویژه ضدشورش با محاصره منطقه، با گاز اشک‌آور و باتون و سلاح به‌ خوابگاهها هجوم آوردند و دانشجویان را به‌طرز وحشیانه‌یی مورد ضرب وجرح قرار دادند. این مقدمه قیام بزرگی شد که به‌مدت یک هفته، تهران و سپس ۱۷ شهر از جمله تبریز را دربرگرفت.

 

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین

نظر بدهید