بیانیه ی شوراهای صنفی دانشجویان سراسر کشورنسبت به احکام قضایی دانشجویی

0
640
بیانیه ی شوراهای صنفی دانشجویان
بیانیه ی شوراهای صنفی دانشجویان سراسر کشورنسبت به احکام قضایی دانشجویی

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۴/۳-بیانیه ی شوراهای صنفی دانشجویان سراسر کشورنسبت به احکام قضایی دانشجویی

بازداشت های عجولانه و بی‌دلیل دی ماه که به گفته مسئولین امنیتی با هدف پیشگیری از جرم و به بهانه ی اعتراضات دی ماه شروع شد، در ادامه پرونده سازی و فضای امنیتی در دانشگاهها را در پی داشت و در نهایت علیرغم عدم شفافیت در ارایه دلیل برای مصادیق ذکر شده به احکام سنگین قضایی برای فعالین صنفی ختم شد.

از مسئولان وزارت علوم که وزیر و معاون فرهنگی اش در خطابه‌هایشان دانشجویان را سرمایه های آینده ی کشور و عضوی از خانواده ی دانشگاه می دانند انتظار می رفت که نگذارند به حریم دانشگاه و حقوق دانشجویان تجاوز شود.
متاسفانه در عمل تنها شاهد وعده ی پیگیری و کمک کردن به امنیتی ها برای پرونده سازی علیه فعالین صنفی_دانشجویی بودیم.

اکنون به دلیل بی توجهی به مطالبات برحق جامعه دانشگاهی پس از صادر شدن احکام سنگین قضایی به تجمع اعتراضی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران رسیدیم.

آنچه که در دانشکده ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران میگذرد، همان اصالت روح اصیل دانشگاه است.
همصدایی بدنه ی دانشجویی با همراهی اساتید برای دفاع از ساحت دانشگاه. دانشجویانی که فارغ از تفکر و عقاید شخصی خود به دفاع از حریم دانشگاه بپا خواسته اند آن هم نه با برگزاری تجمعی یک روزه و دو روزه بلکه با آگاهی از آنچه که حق خود می دانند، گفته اند تا زمانی که احکام سنگین قضایی لغو نشود ما پیگیر لغو آن هستیم. در کنار دانشجویان اساتیدی قرار گرفتند که دیگر خود را درگیر مصلحت اندیشی و سکوت برای بقا بر سر کرسی استادی نمی دیدند.
شوراهای صنفی دانشجویان کشور وظایفی شفاف و بدیهی دارد:
دفاع از آموزش رایگان، حقوق برابر تمامی ادیان، اقوام، مذاهب و …، حق تحصیل برای همگان، حق تشکل یابی، دانشگاهی امن و بدور از برخوردهای امنیتی، لغو سیاست های اجتماعی که سبب تبعیض جنسیتی می شود، لغو سیاست های اقتصادی که سبب شکاف طبقاتی می شود و در یک کلام، احیا روح دانشگاه.

نگرانی هایمان را گفتیم و پای رسالتمان ایستادیم.
بی شک سرکوب این روزهایمان به بخشی از تاریخ فعالیت صنفی و حق خواهانه بدل خواهد شد که هرگز قابل تحریف نیست.
احکام صادر شده برای دانشجویان تنها مختص به دانشگاه تهران نیست و دانشجویان دانشگاه های دیگر نیز با چنین احکامی مواجه شده اند و بیشتر از افرادی هستند که امروزه خبرهایشان را شنیده اید.
مامطالبات دانشجویان معترض به احکام سنگین قضایی را مطالبات خود می دانیم:

1- توقف کامل روند قضایی دانشجویان که هنوز دادگاه بدوی شان تشکیل نشده است.
2- لغو احکام قضایی صادره علیه دانشجویان و بازگشت پرونده هایشان به دانشگاه.
3- حضور دانشجویان محکوم شده از سال جاری تحصیلی بدون هیچ گونه مانعی بر سر کلاس ها و عدم هر گونه ممنوعیت نسبت به حق تحصیل
4-توقف کامل روند امنیتی سازی دانشگاه و عدم پرونده سازی برای دانشجویان فعالی که پیگیر پرونده ها بوده اند.

لیست شوراهای صنفی امضا کننده بیانیه فوق:
1_شورای صنفی دانشگاه نوشیروانی بابل
2_شورای صنفی دانشگاه تربیت مدرس
3_شورای صنفی دانشگاه دامغان
4_شورای صنفی دانشگاه صنعتی شریف
5_شورای صنفی دانشگاه گیلان
6_شورای صنفی دانشگاه صنعتی کرمانشاه
7_شورای صنفی دانشگاه شهید مدنی تبریز
8_شورای صنفی دانشگاه صنعتی اصفهان
9_شورای صنفی دانشگاه اصفهان
10_شورای صنفی دانشگاه مراغه
11_شورای صنفی دانشگاه نیشابور
12_شورای صنفی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
13_شورای صنفی دانشگاه فرهنگیان
14_شورای صنفی دانشگاه صنعتی قوچان
15_شورای صنفی دانشگاه بیرجند
16_شورای صنفی دانشگاه بم
17_شورای صنفی دانشگاه ملایر
18_شورای صنفی دانشگاه گنبد کاووس
19_شورای صنفی دانشگاه صنعتی سهند تبریز
20_شورای صنفی دانشگاه سیستان و بلوچستان
21_شورای صنفی دانشکده نفت آبادان
22_شورای صنفی دانشگاه کاشان
23_شورای صنفی مجتع آموزش عالی و فنی اسفراین
24_شورای صنفی دانشگاه کوثر بجنورد
25_شورای صنفی دانشکده علوم اجتماعی علامه
26_شورای صنفی دانشکده ارتباطات علامه
27_شورای صنفی دانشکده ادبیات علامه
28_شورای صنفی دانشگاه تبریز
29_شورای صنفی دانشگاه تهران
30_شورای صنفی دانشگاه هنر تهران
31_شورای صنفی دانشگاه زنجان
32_شورای صنفی دانشگاه علم و صنعت
33_شورای صنفی دانشگاه مازندران
34_شورای صنفی دانشگاه تفرش
35_شورای صنفی دانشگاه بوعلی همدان
34_شورای صنفی دانشگاه همدان
35_شورای صنفی دانشگاه صنعتی ارومیه
36_شورای صنفی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

بیانیه ی شوراهای صنفی دانشجویان
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید