بیانیه ی جمعی از دانشجویان دانشگاه تبریزدرحمایت ازقیام های سراسری

0
702
بیانیه ی جمعی از دانشجویان
بیانیه ی جمعی از دانشجویان دانشگاه تبریزدرحمایت ازقیام های سراسری

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۰/۱۹-بیانیه ی جمعی از دانشجویان دانشگاه تبریزدرحمایت ازقیام های سراسری

بیانیه ی جمعی از دانشجویان دانشگاه تبریزدرحمایت ازقیام های سراسری
پدر را دیدم، زیر آوار غرورش مدفون
زیر لب زمزمه داشت که خدا عدل کجاست؟ که چرا مزه فقر وسط سفره ماست.
هر روز می شنویم که صدها نفر از کار بی کار می شوند و شب با شرمندگی پیش خانواده بازمی گردند. چه کودکانی را با چشمان خود کنار خیابان دیده ایم که برای دو قران پول، آدم هارا وزن می کنند و دریغ از آن روزی که مامور شهرداری حتی به ترازو آن طفل معصوم نیز رحم نکرد. چه خانواده هایی که عکس های آدم های خوشبخت را لایک می کنند ولی آه در بساط ندارند. دختری که با درست کردن دستبند و فروش آن خرج دانشگاه خود را در می آورد و از زمانی که تلگرام بسته شده است دیگر آن فروش ناچیزش هم تمام شده است و خدا می داند کی هم دستگیر می شود. چه هنرمندانی که معمار هنر ایران هستند و حال در میهن خود نیز جایی ندارند. چه جوان هایی که با شب و روز تلاش هیچ امیدی برای آینده خود ندارند و نظامی که با یک دست، سرکوب می کند و با دستی دیگر، دستگیر. نظامی که به مردم خود هم رحم نمی کند و در خیابان که با سرمایه ملی ساخته شده است؛ جویبار خون راه انداخته است. نه جایی برای تفکر مانده است و نه جایی برای زندگی. قطره قطره سرمایه های ملی به جیب آقازاده ها می رود دیگر رقم های اختلاص هایشان در ماشین حساب نیز جا نمی شود. از طرف دانشجویان بی نام و نشان به شما ملت ایران می گویم: زمان آن رسیده است این گرد و غبار را از تنه پرقوت ایران بروبیم و ندای آزادی سردهیم. کوه ها در برابر همت ما قد خم می کنند، حکومت ها دیگر چه هستند. ملت شریف ایران به پاخیزید تا این قاتلان را نام و نشان ایران پاک کنیم. بیایید همین امروز این لکه ننگ را از تاریخ و فرهنگ غنی ایرانی پاک کنیم

بیانیه ی جمعی از دانشجویان دانشگاه تبریزدرحمایت ازقیام های سراسری
بیانیه ی جمعی از دانشجویان دانشگاه تبریزدرحمایت ازقیام های سراسری
جمعی ازدانشجویان دانشگاه تبریز جمعی از دانشجویان دانشگاه تبریز-۱۸ دیماه ۹۶

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید