بیانیه ی جمعی از جامعه مهندسین ملایر در حمایت از تظاهرات شکوهمند مردم ایران

0
636
بیانیه ی جمعی از جامعه مهندسین
بیانیه ی جمعی از جامعه مهندسین ملایر در حمایت از تظاهرات شکوهمند مردم ایران

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۰/۳۰-بیانیه ی جمعی از جامعه مهندسین ملایر در حمایت از تظاهرات شکوهمند مردم ایران

بیانیه ی جمعی از جامعه مهندسین ملایر در حمایت از تظاهرات شکوهمند مردم ایران

امروز ایران زمین روزهای پرتلاطمی را سپری میکند و هر روز اخبار فراوانی از گوشه و کنار میهن در بند را میشنویم که مردم دلیر ایران بار دیگر برای در انداختن طرحی نو در فلک سیاسی و اجتماعی ایران به پا خواستهاند و فریاد حق طلبی و آزادی خواهی سر دادهاند. نارضایتی عمیق سیاسی و اجتماعی که برخاسته از قریب به چهل سال سرکوب و شکنجه و اعدام مخالفین سیاسی است، در شرایط به شدت بحرانی اقتصادی که با بیکاری خیل عظیم از جوانان ،زنان، کارگران، تعطیلی کارخانجات، و نابودی محیط زیست همراه بوده است در هم آمیخته و سیل خروشان مردم را به خیابانها کشیده است. زنان و جوانان در پیشاپیش این حرکت جمعی قرار دارند و پروانهوار به آتش سرکوب ریشخند میزنند و سینههایشان را در برابر گلوله پاسداران و مزدوران رژیم سپر کردهاند تا مشعل آزادی خواهی مردم ایران در زیر چکمه سرکوب خاموش نشود. متاسفانه در کنار این حوادث شورانگیز و غرورآفرین شاهد دستگیرهای گسترده تا چندین هزار نفر و شلیک مستقیم به سمت مردم از طرف عوامل رژیم بودیم که منجر به کشته شدن حداقل پنجاه تن از هم میهنانمان شد. علاوه بر این خبر کشته شدن پنج تن از هموطنان دستگیر شده در بازداشتگاههای رژیم داغ دیگری بود بر تن و روح خسته مردم. حال، ما تنی چند از مهندسین ملایری، حمایت خود را از قیام سراسری مردم ایران ابراز میکنیم و به عنوان عضو کوچکی از جامعه مهندسی کشور در خواست آزادی بدون قید و شرط تمامی بازداشت شدگان را داریم و از تمامی ارگانهای بین المللی خواستار آنیم تا با فشار حداکثر بر رژیم آخوندی آزادی این عزیزان را میسر کنند و اجازه ندهند که کهریزک دیگری به وقوع بپیوندد.

جمعی از جامعه مهندسین ملایر

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

 

نظر بدهید