بیانیه و فراخوان دانشجویان دانشگاههای اصفهان درحمایت ازقیام های سراسری

0
565
بیانیه و فراخوان دانشجویان دانشگاههای اصفهان
بیانیه و فراخوان دانشجویان دانشگاههای اصفهان

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۰/۲۲-بیانیه و فراخوان دانشجویان دانشگاههای اصفهان

بیانیه و فراخوان دانشجویان دانشگاههای اصفهان

ملت ارجمند و بزرگوار ایران
سالهاست که رژیم اسلامی با تبعیض و اختلاس و فساد و ظلم و شکنجه و خفقان و ایجاد فضای سرکوب و خفقان و سانسور شدید در جامعه و خاموش کردن رسانه های منتقد و بی توجهی به خواسته های به حق و اساسی مردم و سرکوب و عامل خارجی نامیدن ملت معترض به سیاستهای اشتباه نطام بر مردم ایران حکومت میکند
و جواب هرگونه اعتراض و انتقاد را با باتوم و گاز اشک اور و سرکوب میدهد و با سیاستهای اشتباه سیاسی و اجتماعی فقر و فساد و فحشا و اختلاس و تبعیض و خفقان گسترده را رواج میدهد..و اکنون که سی و هشت سال از این نظام فاسد و جنایتکار میگذرد صبر مردم رنج دیده و ملت گرسنه به سر امده و جان به لب ملت محروم ایران رسیده است و بغض سی و هشت ساله ملت ترکیده است
اکنون ما دانشجویان دانشگاههای اصفهان از احاد مردم و قشرها و طبقات گوناگون مردم تقاضا داریم تا با ما دانشجویان یکصدا شده و فریاد عدالتخواهی و اعتراض به این رژیم دیکتاتوری را به گوش سردمداران فاسد این نظام رسانده و سعی در مطالبه حقوق از دست رفته خود براییم
باشد که این همراهی  و همدلی سبب فروپاشی نظام فاسد و جنایتکار ولایت فقیه و ازادی ایران عزیزمان از چنگال اشغالگران باشیم
به امید ازادی و رهایی ایران وایرانی و فردایی بهتر
دانشجویان دانشگاههای اصفهان

شایان ذکر است که درپی قیامهای سراسری دیماه ۹۶ دانشگاههای کشور در همبستگی با این خیزشهای مردمی بیانیه های جداگانه ای داده اند و بر ادامه خیزشها پای فشرده وتاکید کردند که تنها وتنها با اتحاد وهمبستگی همه نیروهای مردمی است که این مهم محقق خواهدشد.

بیانیه و فراخوان دانشجویان دانشگاههای اصفهان
بیانیه و فراخوان دانشجویان دانشگاههای اصفهان

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید