بیانیه شورای صنفی دانشگاه صنعتی شریف درباره ی تجمع اعتراضی دانشجویان

0
540
بیانیه شورای صنفی دانشگاه صنعتی شریف
بیانیه شورای صنفی دانشگاه صنعتی شریف درباره ی تجمع اعتراضی دانشجویان

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۲/۹-بیانیه شورای صنفی دانشگاه صنعتی شریف درباره ی تجمع اعتراضی دانشجویان

بیانیه شورای صنفی دانشگاه صنعتی شریف درباره ی تجمع اعتراضی دانشجویان
درپی تجمع ۷ اسفند ۹۷ دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف درخوابگاههای طرش ۲ و س و احمدی روشن ؛شورای صنفی دانشگاه رفتارتحقیر آمیز مسئولان دانشگاه را بشدت محکوم کردند.
هدف از این تجمعات به علت عدم امنیت دانشجویان؛ در مناطق طرشت و آزادی است که خوابگاه های این دانشگاه دراین محل مستقر است ولی از آنجایی که دانشجویان سرویس ایاب وذهاب ندارند و همواره درتهدیدات امنیتی می باشند به امضا کردن نامه ای با تعداد ۲۴۰۰دانشجو خواستار پاسخگویی فتوحی رییس دانشگاه صنعتی شریف شدند اما متاسفانه مسئولان دانشگاه هیچ پاسخی به خواسته به حق دانشجویان ندادند.

دربیانیه شورای صنفی آمده است: آنچه موجب شروع اعتراضات بود بی توجهی و پاسخ ندادن ریاست دانشگاه، جناب آقای دکتر فتوحی، به نامه ی پویش دانشجویی #امنیت_نداریم بود که بیش از ۲۴۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه شریف آن را امضا کرده بودند.
شورای صنفی دانشجویان دانشگاه شریف حمایت کامل و قاطع خود را از این تجمعات مسالمت آمیز که بر مبنای اصل ۲۷ قانون اساسی ، ماده ۱۲ منشور حقوق دانشجویی و ماده ۴۷ منشور حقوق شهروندی، یک حق شهروندی و دانشجویی محسوب می گردد اعلام می دارد.

شورای صنفی دانشجویان بار دیگر بر دو مطالبه ی به حق دانشجویان مبنی بر پیگیری مسئولان دانشگاه برای ورود مسئولان عالی کشور به معضل ناامنی منطقه ی طرشت و آزادی و برقراری سرویس حمل و نقل تاکید می کند و به نمایندگی از دانشجویان دانشگاه شریف اعلام می دارد که انتظار شورا و دانشجویان یک خروجی عملی و یک اقدام موثر از این جلسه خواهد بود.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید